Att leda service och värdskap

Att leda service och värdskap

Att bli bekräftad.    
Dagligen kommer vi i kontakt med service och olika typer av värdskap i någon form. Att leverera service i världsklass och bli än mer kundtillvända är något alla branscher behöver fokusera på framöver.
Förhandling

Förhandling

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Att utveckla och förbättra din förhandlingsskicklighet medför bättre lönsamhet för dig och ditt företag. Du kan dessutom förbättra dina relationer till kunder, leverantörer och kollegor genom att lära dig förhandla mer effektivt.
Internrevision ISO 45001

Internrevision ISO 45001

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Utbildningen vänder sig främst till anställda inom verksamheter som är arbetsmiljöcertifierade eller till personer som ska arbeta som internrevisor.
Internrevision Miljö och Kvalitet ISO 9001 och 14001

Internrevision Miljö och Kvalitet ISO 9001 och 14001

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Internrevision är ett effektivt verktyg för att hjälpa verksamheter hitta förbättringar och öka sin förbättringspotential.
Projektmetodik

Projektmetodik

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Här erbjuder vi en kurs i projektledning, med fokus på metodik, som är mycket praktiskt inriktad.
Förebygg stressrelaterad ohälsa

Förebygg stressrelaterad ohälsa

Denna kurs handlar om att öka förståelsen för hur stressen påverkar oss i vår vardag.
Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik

Att bli bekräftad.    
Att utveckla och förbättra din förhandlingsskicklighet medför bättre lönsamhet för dig och ditt företag. Du kan dessutom förbättra dina relationer till kunder, leverantörer och kollegor genom att lära dig förhandla mer effektivt.
Ekonomi för ledare

Ekonomi för ledare

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Vi ägnar oss åt den strategiska översikten som ledaren behöver för att klara av sina uppgifter som ledare med budgetansvar.
Affärsmannaskap för icke-säljare

Affärsmannaskap för icke-säljare

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
En utbildning för personal som inte har säljare på visitkortet. Alla är inte säljare men alla säljer.
1 2 3 4 5 6 7