KOMPETENSBASERAD REKRYTERING

Att söka potential är ett effektivt sätt att hitta medarbetare som ”inte finns”.
Nätverk, kön, ålder eller antal i yrkeslivet är inte det som ska avgöra om en kandidat går vidare i processen. Det ska de formella och personliga kompetenserna göra.

Om du vill ha en rättvis, inkluderande och träffsäker rekryteringsprocess och arbeta modernt, modigt, strukturerat samt metodiskt så är vi rätt för dig. Vi lägger stor vikt på en god kandidatupplevelse genom hela processen vilket stärker ert arbetsgivarvarumärke.

Tillsammans med er hittar vi nästa stjärna där ni minst anar det!

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Flexibla och personliga lösningar!

Flexibla och personliga lösningar

För att säkerställa nöjda kunder betonar vi vikten av personligt engagemang, flexibilitet och transparens. Vi ser vårt samarbete som mer än bara att tillhandahålla en rekryteringstjänst, vi bygger långsiktiga och hållbara relationer med kunder, kandidater och konsulter.

Vår process

Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsmetodik där våra diplomerade rekryteringskonsulter arbetar strukturerat genom hela processen. Vi fokuserar på både de formella och personliga kompetenser som krävs för den specifika tjänsten och tar hänsyn till era nuvarande och framtida verksamhetsbehov.

En framgångsrik rekrytering bygger på en väldefinierad kravprofil som utgår från en noggrann behovsanalys. Denna kravprofil fungerar som en röd tråd genom hela processen och styr urval, bedömning och beslutstagande.

Vi anpassar urvalsprocessen efter era specifika behov och vägleder er genom de olika alternativ som vi tror passar er rekrytering bäst. Vårt fokus ligger alltid på att bedöma kandidaternas kompetenser, vilket skapar en inkluderande process och främjar mångfald i er organisation.

Vi lägger stor vikt vid att ge alla kandidater en positiv upplevelse och för att säkerställa detta prioriterar vi kontinuerlig återkoppling.

Boka in ett möte med oss så presenterar vi mer i detalj hur vi arbetar, vilka verktyg ni får tillgång till via oss och hur vi kan bygga ett samarbete över tid.

Er rekryteringspartner i norr

Kontakta oss för mer info om rekrytering!

Monica Johansson
Diplomerad rekryteringskonsult
Mob: 070-517 25 70

Nina Ederblom

Nina Edeblom
Diplomerad rekryteringskonsult
Mob: 070-661 49 81

Välkommen att kontakta oss här »