REKRYTERING och SEARCH

En bra ledare för människor samman.

Vi tror på bra ledarskap och välmående organisationer. Låt oss hjälpa dig, inte bara att utveckla befintlig personal, utan även hitta spetskompetens utifrån ditt behov.

Tillsammans identifierar vi teamets framgångsfaktorer och kärnvärderingar. Det hjälper er att skapa och stärka organisationens varumärke för att långsiktigt kunna attrahera och behålla nästa medarbetare.

Tillsammans med er hittar vi nästa stjärna.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Flexibla och personliga lösningar!

Personligt engagemang, flexibilitet och transparens är en nyckel till att vi har nöjda kunder. Vi ser vårt samarbete som mer än att leverera en rekryteringstjänst. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder! Vi är ett bollplank och diskussionspartner och vi arbetar långsiktigt med såväl kunder som kandidater.

Tillsammans är vi ett team med lång erfarenhet av både rekrytering och de branscher vi verkar inom. Det gör att vi förstår våra kunders situationer och behov. Vi hjälper dig med följande:

Vårt erbjudande

Search: uppsökande rekrytering. Används när annonsering av en tjänst inte bedöms vara tillräckligt eller när rekryteringen av någon anledning är konfidentiell. Erbjuds på tre olika nivåer: executive, chefer & specialister.

Annonserat rekryteringsuppdrag: genomförande och projektledning av en komplett rekrytering.

Modulbaserad rekrytering: del av rekryteringsprocessen som separat tjänst. Används när du vill göra delar av rekryteringen själv.

Second opinion: psykometriska verktyg i kombination med kompetensbaserad djupintervju. Används som strategiskt stöd och komplement i slutskedet av rekrytering.

Personlighets- och färdighetstester: kvalificerade personbedömningar med hjälp av psykometriska verktyg. Används som komplement vid rekrytering och medarbetarutveckling.

Bakgrundskontroll: olika nivåer av kontroll av en kandidats bakgrund.

Er rekryteringspartner i norr

Kontakta oss för mer info om rekrytering!

Maria Jonsson
Rekryterare
Mob: 070-2030180

Monica Johansson
Rekryterare
Mob: 070-517 25 70

Lena Ekh
Affärsområdeschef rekrytering
Mob: 070-5901614

Välkommen att kontakta oss här »

Våra lediga tjänster »
Prenumerera på lediga tjänster »
Lägg in en öppen ansökan »
HR-KONSULT