UTBILDNING

Över 1 000 utbildningsdagar på 47 orter.
Eller från datorn, läsplattan och mobilen – precis var och när du vill!

Vi genomför över 1 000 utbildningsdagar på fler än 47 orter runt omkring i Sverige. Utbildningarna genomförs av interna och externa konsulter som kan komma till ert företag och hålla en utbildning som är anpassad för er verksamhet. Vi anordnar även öppna utbildningar där du som företag har möjlighet att skicka enstaka deltagare. Framöver kommer många av våra utbildningar även finnas som e-utbildning.

Vill du ha en digital introduktion för era nyanställda, så kallad onboarding, kontakta oss så tar vi fram ett förslag som passar just ditt företag.

Våra huvudområden är:

Aktuella kurser & utbildningar:

Utmanande samtal

Att lösa problem och hantera besvärliga situationer genom svåra samtal tillhör varje chef och ledares vardag.

Datum: 19-06-04
Tid: Hela dagen
Plats: Kiruna

Ledarskap i projekt

Vår projektledarskapsutbildning handlar om att hantera projektmedlemmarna på ett sätt som optimerar deras prestationer.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats: Luleå

Management Arena

Nyttja ditt värdefulla nätverk med vassa chefer och ledare i norra Sverige under trevliga former.
Öka träffsäkerheten i de budskap du kommunicerar. Du får användbara verktyg som ger dig högre trovärdighet, stärker din självkänsla och gör dig till en bättre ledare.

Datum: 19-06-11 till 19-06-12
Tid: Hela dagen
Plats: Luleå

Entreprenadjuridik

Kursen i Entreprenadjuridik ger dig grundläggande kunskaper i hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas.

Datum: 19-08-27 till 19-08-28
Tid: Hela dagen
Plats: Kiruna

Entreprenadjuridik

Kursen i Entreprenadjuridik ger dig grundläggande kunskaper i hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas.

Datum: 19-09-17 till 19-09-18
Tid: Hela dagen
Plats: Skellefteå

BAM – Bättre arbetsmiljö

Upplägget bygger på den av Prevent framtagna BAM-metoden där en stor del av inlärningen sker i grupparbeten kring fall. Grupparbetena varvas med föreläsningar, diskussioner, kunskapssökande och andra aktiviteter.

Datum: 19-09-25 till 19-09-26
Tid: Hela dagen
Plats: Luleå

Att leda utan att vara chef

Det kan handla om att du leder vissa projekt, att du har hand om en speciell arbetsgrupp, att du är samordnare eller att du är den som kliver in som ställföreträdande chef när det behövs. Här tränas du i ledarskap och vad som ska till för att du ska lyckas i din roll.

Datum: 19-09-26
Tid: Hela dagen
Plats: Kiruna

Att leda utan att vara chef

Det kan handla om att du leder vissa projekt, att du har hand om en speciell arbetsgrupp, att du är samordnare eller att du är den som kliver in som ställföreträdande chef när det behövs. Här tränas du i ledarskap och vad som ska till för att du ska lyckas i din roll.

Datum: 19-10-22
Tid: Hela dagen
Plats: Umeå

Förhandling

Att utveckla och förbättra din förhandlingsskicklighet medför bättre lönsamhet för dig och ditt företag. Du kan dessutom förbättra dina relationer till kunder, leverantörer och kollegor genom att lära dig förhandla mer effektivt.

Datum: 19-10-22 till 19-10-23
Tid: Hela dagen
Plats: Luleå
1 2 3 4 5