UTBILDNING

Över 1 000 utbildningsdagar på 47 orter.
Eller från datorn, läsplattan och mobilen – precis var och när du vill!

Vi genomför över 1 000 utbildningsdagar på fler än 47 orter runt omkring i Sverige. Utbildningarna genomförs av interna och externa konsulter som kan komma till ert företag och hålla en utbildning som är anpassad för er verksamhet. Vi anordnar även öppna utbildningar där du som företag har möjlighet att skicka enstaka deltagare. Framöver kommer många av våra utbildningar även finnas som e-utbildning.

Vill du ha en digital introduktion för era nyanställda, så kallad onboarding, kontakta oss så tar vi fram ett förslag som passar just ditt företag.

Våra huvudområden är:

Aktuella kurser & utbildningar:

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare – lärarledd webbutbildning

Från den 1 januari 2009 krävs enligt Arbetsmiljölagen att byggherren utser byggarbetsmiljösamordnare (BAS- P och BAS- U) som leder arbetsmiljöarbetet.

Datum: 20-04-21 till 20-04-22
Tid: Hela dagen
Plats: Online

Grundläggande projektledning

Optimera din roll som projektledare och se till att du har de rätta förutsättningarna för att kunna fatta bättre beslut.

Datum: 20-05-12 till 20-05-14
Tid: Hela dagen
Plats: Umeå

Förhandling

Att utveckla och förbättra din förhandlingsskicklighet medför bättre lönsamhet för dig och ditt företag. Du kan dessutom förbättra dina relationer till kunder, leverantörer och kollegor genom att lära dig förhandla mer effektivt.

Datum: 20-05-26 till 20-05-27
Tid: Hela dagen
Plats: Kiruna

Management Arena – Hållbar utveckling i norr

Management Arena är till för dig som gått något av våra strategiska program och som ingår i ett nätverk med vassa chefer och ledare i norra Sverige.

Datum: 20-05-26
Tid: Hela dagen
Plats: Luleå

Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef ger dig verktyg som du kan använda för att utveckla ditt ledarskap.

Datum: 20-05-27
Tid: Hela dagen
Plats: Umeå

BAM – Bättre arbetsmiljö

Upplägget bygger på den av Prevent framtagna BAM-metoden där en stor del av inlärningen sker i grupparbeten kring fall. Grupparbetena varvas med föreläsningar, diskussioner, kunskapssökande och andra aktiviteter.

Datum: 20-05-27 till 20-05-29
Tid: Hela dagen
Plats: Umeå

Internrevision Miljö och Kvalitet ISO 9001 och 14001

Internrevision är ett effektivt verktyg för att hjälpa verksamheter hitta förbättringar och öka sin förbättringspotential.

Datum: 20-05-27 till 20-05-29
Tid: Hela dagen
Plats: Skellefteå

Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef ger dig verktyg som du kan använda för att utveckla ditt ledarskap.

Datum: 20-05-28
Tid: Hela dagen
Plats: Piteå

Internrevision ISO 45001

Utbildningen vänder sig främst till anställda inom verksamheter som är arbetsmiljöcertifierade eller till personer som ska arbeta som internrevisor.

Datum: 20-06-11 till 20-06-12
Tid: Hela dagen
Plats: Skellefteå
1 2 3 4 5