JURIDIK

Entreprenadjuridik grund

Entreprenadjuridik grund

24-03-12 till 24-03-13    
Hela dagen
Kursen i Entreprenadjuridik ger dig grundläggande kunskaper i hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas.
Arbetsrätt

Arbetsrätt

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Vad säger lagstiftningen och hur kan arbetstagare anställas? Lär dig mer om detta i vår utbildning Arbetsrätt.
Dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
GDPR, Data Protection Regulation, är nya dataskyddsförordningen som ersätter PUL, och trädde i kraft 25 maj 2018. Lär dig mer om hur vi får behandla personuppgifter.
LOU - Lagen om offentlig upphandling

LOU - Lagen om offentlig upphandling

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Lär du dig grunderna i offentlig upphandling och hur du går tillväga när du lämnar anbud för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.