Arbetsmiljö

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

Från den 1 januari 2009 krävs enligt Arbetsmiljölagen att byggherren utser byggarbetsmiljösamordnare (BAS- P och BAS- U) som leder arbetsmiljöarbetet under byggnads- anläggningsarbetet, allt från projektering och planering samt utförande av byggnadsarbetet.

Datum: 19-11-27 till 19-11-28
Tid: Hela dagen
Plats: Skellefteå

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

Från den 1 januari 2009 krävs enligt Arbetsmiljölagen att byggherren utser byggarbetsmiljösamordnare (BAS- P och BAS- U) som leder arbetsmiljöarbetet under byggnads- anläggningsarbetet, allt från projektering och planering samt utförande av byggnadsarbetet.

Datum: 19-12-04 till 19-12-05
Tid: Hela dagen
Plats: Kiruna

Recipientprovtagning

Utbildningen ger kunskaper i bland annat lagkrav, limnologi, provtagningsteknik samt fältövning.

Datum: 20-01-21 till 20-01-22
Tid: Hela dagen
Plats: Kiruna

Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande arbetsmiljökunskap om lagar, regelverk och föreskrifter med fokus på hur vi praktiskt kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Datum: 20-02-17 till 20-02-18
Tid: Hela dagen
Plats: Kiruna

Provtagning utsläpp av avloppsvatten

Utbildning av provtagare enligt SNFS 1990:11 MS:29, Bilaga 1.

Datum: 20-02-18 till 20-02-19
Tid: Hela dagen
Plats: Piteå

BAM – Bättre arbetsmiljö

Upplägget bygger på den av Prevent framtagna BAM-metoden där en stor del av inlärningen sker i grupparbeten kring fall. Grupparbetena varvas med föreläsningar, diskussioner, kunskapssökande och andra aktiviteter.

Datum: 20-03-17 till 20-03-25
Tid: Hela dagen
Plats: Piteå

Provtagning recipienter

Utbildning av provtagare för vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning enligt SNFS 1990:11 MS:29, Bilaga 2.

Datum: 20-05-26 till 20-05-27
Tid: Hela dagen
Plats: Piteå

BAM – Bättre arbetsmiljö

Upplägget bygger på den av Prevent framtagna BAM-metoden där en stor del av inlärningen sker i grupparbeten kring fall. Grupparbetena varvas med föreläsningar, diskussioner, kunskapssökande och andra aktiviteter.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats: Valfri plats

Förebygg stressrelaterad ohälsa

Denna kurs handlar om att öka förståelsen för hur stressen påverkar oss i vår vardag.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats:

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare

Från den 1 januari 2009 krävs enligt Arbetsmiljölagen att byggherren utser byggarbetsmiljösamordnare (BAS- P och BAS- U) som leder arbetsmiljöarbetet.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats:

Krishantering

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar.

Datum: 25-12-01
Tid: Hela dagen
Plats:

OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad kan du som chef eller ledare göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla?

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats:
1 2