Arbetsmiljö

BAM online – repetitionsutbildning

BAM online – repetitionsutbildning

Det här är kursen för dig som tidigare har tagit del av klassrumsutbildningen eller den digitala motsvarigheten till BAM: Bättre arbetsmiljö. Boka valfri dag, fräscha upp dina kunskaper och ta del av praktiska exempel och förslag på arbetssätt.
Grundläggande ekonomiutbildning Digital

Grundläggande ekonomiutbildning Digital

20-09-28 till 26-12-30    
Hela dagen
3 900,00 kr
Grundläggande ekonomiutbildning ger dig ökad insikt om ämnet ekonomi och förståelse för hur detta påverkar mål och måluppfyllelser, samt att förtydliga de ekonomiska sambanden mellan orsak och verkan av olika affärshändelser i en organisation. Du får därigenom en bättre förståelse och acceptans för tagna beslut.
Hälsofrämjande Ledarskap & Personligt planering

Hälsofrämjande Ledarskap & Personligt planering

Hälsofrämjande Ledarskap & Personligt planering - 1 dags Hälsofrämjande ledarskap med workshops
Hälsofrämjande Ledarskap - Svåra samtal

Hälsofrämjande Ledarskap - Svåra samtal

Hälsofrämjande Ledarskap - Svåra samtal, en insats för ledare och skyddsombud
BAM – 2 dagar i Skellefteå

BAM – 2 dagar i Skellefteå

24-06-18 till 24-06-19    
Hela dagen
8 900,00 kr
BAM - Bättre Arbetsmiljö ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.
Bas P/U online 2 dagar - lärarledd webbutbildning

Bas P/U online 2 dagar - lärarledd webbutbildning

24-06-24 till 24-06-25    
Hela dagen
8 900,00 kr
Vår BAS P/U online, 2 dagar vänder sig till dig som har gedigna arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av att planera samt leda byggprojekt. Lämpliga förkunskaper är utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.
Bas P/U Online lärarledd webbutbildning (1 dag)

Bas P/U Online lärarledd webbutbildning (1 dag)

24-06-25    
Hela dagen
5 900,00 kr
Vår BAS P/U online, 1 dag vänder sig till dig som har gedigna arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av att planera samt leda byggprojekt. Lämpliga förkunskaper är utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.
BAM online – lärarledd webbutbildning 2 dagar

BAM online – lärarledd webbutbildning 2 dagar

24-06-26 till 24-06-27    
Hela dagen
8 900,00 kr
BAM - Bättre Arbetsmiljö ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.
Internrevision 3 dagar - nya standarderna

Internrevision 3 dagar - nya standarderna

24-08-28 till 24-08-30    
Hela dagen
15 500,00 kr
Internrevision är ett effektivt verktyg för att hjälpa verksamheter hitta förbättringar och öka sin förbättringspotential.
BAM – 3 dagar i Kiruna

BAM – 3 dagar i Kiruna

24-10-08 till 24-10-10    
Hela dagen
13 500,00 kr
BAM - Bättre Arbetsmiljö ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.
Internrevision ISO 45001

Internrevision ISO 45001

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Utbildningen vänder sig främst till anställda inom verksamheter som är arbetsmiljöcertifierade eller till personer som ska arbeta som internrevisor.
1 2