Arbetsmiljö

Hälsofrämjande Ledarskap - Svåra samtal

Hälsofrämjande Ledarskap - Svåra samtal

Hälsofrämjande Ledarskap - Svåra samtal, en insats för ledare och skyddsombud
BAM – 2 dagar i Skellefteå

BAM – 2 dagar i Skellefteå

24-06-18 till 24-06-19    
Hela dagen
8 900,00 kr
BAM - Bättre Arbetsmiljö ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.
Bas P/U online 2 dagar - lärarledd webbutbildning

Bas P/U online 2 dagar - lärarledd webbutbildning

24-06-24 till 24-06-25    
Hela dagen
8 900,00 kr
Vår BAS P/U online, 2 dagar vänder sig till dig som har gedigna arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av att planera samt leda byggprojekt. Lämpliga förkunskaper är utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.
Bas P/U Online lärarledd webbutbildning (1 dag)

Bas P/U Online lärarledd webbutbildning (1 dag)

24-06-25    
Hela dagen
5 900,00 kr
Vår BAS P/U online, 1 dag vänder sig till dig som har gedigna arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av att planera samt leda byggprojekt. Lämpliga förkunskaper är utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.
BAM online – lärarledd webbutbildning 2 dagar

BAM online – lärarledd webbutbildning 2 dagar

24-06-26 till 24-06-27    
Hela dagen
8 900,00 kr
BAM - Bättre Arbetsmiljö ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.
Internrevision 3 dagar - nya standarderna

Internrevision 3 dagar - nya standarderna

24-08-28 till 24-08-30    
Hela dagen
15 500,00 kr
Internrevision är ett effektivt verktyg för att hjälpa verksamheter hitta förbättringar och öka sin förbättringspotential.
BAM – 3 dagar i Kiruna

BAM – 3 dagar i Kiruna

24-10-08 till 24-10-10    
Hela dagen
13 500,00 kr
BAM - Bättre Arbetsmiljö ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.
Internrevision ISO 45001

Internrevision ISO 45001

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Utbildningen vänder sig främst till anställda inom verksamheter som är arbetsmiljöcertifierade eller till personer som ska arbeta som internrevisor.
Internrevision Miljö och Kvalitet ISO 9001 och 14001

Internrevision Miljö och Kvalitet ISO 9001 och 14001

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Internrevision är ett effektivt verktyg för att hjälpa verksamheter hitta förbättringar och öka sin förbättringspotential.
Förebygg stressrelaterad ohälsa

Förebygg stressrelaterad ohälsa

Denna kurs handlar om att öka förståelsen för hur stressen påverkar oss i vår vardag.
Krishantering

Krishantering

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar.
OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad kan du som chef eller ledare göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla?
1 2 3