Förebygg stressrelaterad ohälsa

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

0,00 kr
Boka nu

Var

Gällivare
Gällivare

Evenemangstyp

Innehåll
Stressrelaterad psykisk ohälsa har identifierats som ett av vår tids stora folkhälsoproblem och har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Nästan fyra av tio sjukskrivna har idag en psykisk diagnos. De mänskliga aspekterna och de ekonomiska riskerna ihop gör skälen starka till att aktivt jobba med dessa frågor.

Deltagarna ökar sin kunskap om

  • Vad som orsakar stress i arbetet.
  • Arbetsgivarens roll i att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera faktorer som har en inverkan på stress i arbetet.
  • Systematiskt och förebyggande arbete med arbetsrelaterad stress
  • Hur riskfaktorer och ohälsa hänger samman.
  • Sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Hur man mäter organisatorisk och social säkerhetskultur
  • Hur man kan göra en arbetshälsoekonomisk analys

Syfte och mål
Utbildningens syfte är att ge deltagarna praktiska användbara kunskaper om arbetsrelaterad stress och redskap för att arbeta förebyggande med frågan på arbetsplatsen.

Målgrupp
Alla på företaget.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Bokningar

Biljetter

1

Registreringsinformation

Bokningssammanfattning

1
x Standardbiljett
0,00 kr
Totalpris
0,00 kr

Bokningsbekräftelse