Allmänt

Så hanterar Kompetenslaget dataskyddsförordningen, GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer.

GDPR stärker skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till en identifierbar nu levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, ip-nummer, samt foto, film eller ljudinspelning med en identifierbar person.

Kompetenslaget ansvarar för behandlingen av personuppgifter på den här webbplatsen. Dina personuppgifter kommer enbart att användas för det syfte vi angett. Vi behandlar uppgifterna så länge som de behövs för att fullgöra det syfte vi tagit in dem för. Vi använder den säkerhetsteknik som krävs för att skydda din personliga information när vi lagrar den.I samröre med oss; som kund, leverantör, besökare på sajten Kompetenslaget.se samtycker du till Kompetenslagets (organisationsnummer 556809-2117) behandling av personuppgifter som beskrivs här och som sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Juridiskt

Vi behåller personuppgifter som är nödvändiga för oss för att fullgöra avtal med dig som kund eller leverantör, samt att uppfylla säkerhets- och myndighetskrav.

Varför vi bevarar personuppgifter

  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
  • För att fullgöra våra förpliktelser gentemot kunder och leverantörer
  • För att marknadsföra nya tjänster

Insamling och bevarande av personuppgifter

Vi samlar enbart in personuppgifter som är nödvändiga för verksamhetens art. Namn, telefonnummer, adress och organisationsnummer bevaras i vårt affärssystem, för närvarande Super-Office, Visma, eller HR-manager. E-post adresser bevaras i vår mailprogram (Office 365). Anställningsrelaterade uppgifter bevaras för närvarande i Visma lön samt vårt rekryteringsprogram HR-manager. Personuppgifter bevaras så länge det kan anses nödvändigt att fullgöra våra förpliktelser samt för myndighetskrav. Samtliga enheter som innehåller personuppgifter är skyddade med unika lösenord.

Policy gällande tredje part

Leverantörer av exempelvis våra IT-tjänster som behövs för att bedriva verksamheten får tillgång till personuppgifter; exempelvis bokförings-, löne och mailleverantörer. Gemensamma samarbetspartners får tillgång till namn, telefon och mejladress för att kunna fullgöra uppdrag. Kompetenslaget lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga parter utan ditt samtycke.

Kompetenslagets webbplats använder session cookies och cookes från tredje part som exempelvis Youtubefilmer och statistik från Google Analytics. Vanliga missuppfattningar när det gäller cookies är att det är en sorts virus, att hemsidor med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator eller att cookies är till för att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är sant, cookies är bara data.

Ändringar

Kompetenslaget förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy i takt med att ny lagstiftning infaller. Senaste ändringen är gjord 2018-05-24.

Kontaktinformation

Kontakta oss på info@kompetenslaget.se om du undrar hur dina personuppgifter behandlas av oss, eller om du önskar att vi ändrar/raderar dina personuppgifter.

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen »