Arbetsmiljö

Bas P/U online 2 dagar - lärarledd webbutbildning

Bas P/U online 2 dagar - lärarledd webbutbildning

23-12-20 till 23-12-21    
Hela dagen
0,00 kr
Vår BAS P/U online, 2 dagar vänder sig till dig som har gedigna arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av att planera samt leda byggprojekt. Lämpliga förkunskaper är utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.
ELBAM - Bättre arbetsmiljö 3 dagar

ELBAM - Bättre arbetsmiljö 3 dagar

23-12-27 till 23-12-29    
Hela dagen
0,00 kr
ELBAM vänder sig till alla inom elbranschen som i sin yrkesroll har nytta av kunskaper inom arbetsmiljöfrågor. En grundläggande utbildning där inga förkunskaper krävs.
Generell HR-utbildning

Generell HR-utbildning

24-02-20    
09:00till15:00
9 000,00 kr
Inbjudan till öppen utbildning med Maria Olofsson i Generell HR-utbildning / Workshop - Att tänka på som personalansvarig
Internrevision ISO 45001

Internrevision ISO 45001

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Utbildningen vänder sig främst till anställda inom verksamheter som är arbetsmiljöcertifierade eller till personer som ska arbeta som internrevisor.
Internrevision Miljö och Kvalitet ISO 9001 och 14001

Internrevision Miljö och Kvalitet ISO 9001 och 14001

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Internrevision är ett effektivt verktyg för att hjälpa verksamheter hitta förbättringar och öka sin förbättringspotential.
Förebygg stressrelaterad ohälsa

Förebygg stressrelaterad ohälsa

Denna kurs handlar om att öka förståelsen för hur stressen påverkar oss i vår vardag.
Krishantering

Krishantering

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar.
OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad kan du som chef eller ledare göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla?
SAM - Systematiskt arbete

SAM - Systematiskt arbete

Att systematisera sitt arbetsmiljöarbete förebygger negativa följder av arbetet, minskar driftstörningar och ökar engagemanget i arbetet. Det bidrar i längden till förutsättningarna för en bättre ekonomi i organisationen genom högre kvalité och lägre sjukfrånvarokostnader.
1 2 3