SAM - Systematiskt arbete

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

0,00 kr
Boka nu

Var

Gällivare
Gällivare

Evenemangstyp

Innehåll
Ett levande arbetsmiljöarbete är ett evigt kretslopp där man granskar hur arbetsmiljön är idag och hur man vill att den ska vara imorgon. Man arbetar med att finna vägar för att åstadkomma nödvändiga förändringar, därefter genomför man åtgärderna för att till sist syna om man har lyckats. Därefter granskar man åter igen hur arbetsmiljön ser ut idag.

Mål och syfte
Syftet med kursen är att kunna förankra och finna prioriteringar som ska genomföras för att komma igång med det egna arbetsmiljöarbetet samt hålla arbetet aktuellt och utvecklande.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Kontaktperson

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Bokningar

Biljetter

1

Registreringsinformation

Bokningssammanfattning

1
x Standardbiljett
0,00 kr
Totalpris
0,00 kr

Bokningsbekräftelse