BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare - lärarledd webbutbildning

När

20-04-21 till 20-04-22    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Online
Online, Online

Evenemangstyp

Innehåll
Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.

Kursen ger dig kunskaper om Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, AML, ansvar och befogenheter, uppgiftsfördelning, straffansvar, sanktionsavgifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, utforma arbetsplatser, hälsorisker, AMP, Arbetsuppgifter BAS P/U, riskanalyser och utredning olycksfall. I kurspärm finns de vanligaste mallarna samt de vanligaste AFS som normalt berörs för byggnadsarbete. Kursen avslutas med ett prov.

Mål och syfte
Efter kursens skall du kunna läsa och förstå Arbetsmiljölagen med dess förordningar och föreskrifter, samt kunna hantera arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Du ska även kunna göra riskbedömningar, leda skyddsrond och upprätta en arbetsmiljöplan.

Målgrupp
Kursen är avsedd för dig som hanterar arbetsmiljöfrågor vid planering- och projekteringsskedet (BAS-P), samt för dig som samordnar arbetarskyddet av bygg- och anläggningsobjekt under utförandet (BAS-U). Kursen är lämplig för chefer/arbetsledare, projektledare, projektörer, inköpare, skyddsombud, huvudskyddsombud, arbetsmiljöansvariga m fl.

Datum
21-22 april 2020

Ort
Videolänk

Pris
Kurs 8 900 SEK/deltagare

Sista anmälan
3 april 2020

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Nina Bladh

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-553 78 07

 

Bokningar

Detta evenemang är fullbokat.