Affärsmannaskap

Management Arena

Nyttja ditt värdefulla nätverk med vassa chefer och ledare i norra Sverige under trevliga former.
Öka träffsäkerheten i de budskap du kommunicerar. Du får användbara verktyg som ger dig högre trovärdighet, stärker din självkänsla och gör dig till en bättre ledare.

Datum: 19-06-11 till 19-06-12
Tid: Hela dagen
Plats: Luleå

Ekonomi för ledare

Vi ägnar oss åt den strategiska översikten som ledaren behöver för att klara av sina uppgifter som ledare med budgetansvar.

Datum: 19-11-19 till 19-11-20
Tid: Hela dagen
Plats: Luleå

Affärsmannaskap för icke-säljare

En utbildning för personal som inte har säljare på visitkortet. Alla är inte säljare men alla säljer.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats:

Affärsmannaskap för ledare

Hur ska jag som ledare hantera min egen affärsmässighet men också driva vidare mina medarbetare gentemot en bättre affärsmässighet? Den och fler frågor besvarar vi i Affärsmannaskap för ledare.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats:

Kundvård och bemötande

Dagligen kommer vi i kontakt med service i någon form. Vi reagerar också på hur denna service ges, positivt eller negativt. Den som har bra service får gott rykte och fler kunder samtidigt som de behåller de befintliga.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats: