Affärsmannaskap

Effektfull projektledning

Effektfull projektledning

24-09-24 till 24-09-25    
Hela dagen
11 500,00 kr
Dagligen förväntas man i en affärsverksamhet fatta beslut om processer, människor, projekt, produkt- och konceptutveckling, kapitalinvesteringar, kundavtal, kundservice, reklamationer och mycket mera.
Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik

24-11-07 till 24-11-08    
Hela dagen
11 900,00 kr
Att utveckla och förbättra din förhandlingsskicklighet medför bättre lönsamhet för dig och ditt företag. Du kan dessutom förbättra dina relationer till kunder, leverantörer och kollegor genom att lära dig förhandla mer effektivt.
Ekonomi för ledare

Ekonomi för ledare

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Vi ägnar oss åt den strategiska översikten som ledaren behöver för att klara av sina uppgifter som ledare med budgetansvar.
Affärsmannaskap för icke-säljare

Affärsmannaskap för icke-säljare

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
En utbildning för personal som inte har säljare på visitkortet. Alla är inte säljare men alla säljer.
Affärsmannaskap för ledare

Affärsmannaskap för ledare

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Hur ska jag som ledare hantera min egen affärsmässighet men också driva vidare mina medarbetare gentemot en bättre affärsmässighet? Den och fler frågor besvarar vi i Affärsmannaskap för ledare.
Kundvård och bemötande

Kundvård och bemötande

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Dagligen kommer vi i kontakt med service i någon form. Vi reagerar också på hur denna service ges, positivt eller negativt. Den som har bra service får gott rykte och fler kunder samtidigt som de behåller de befintliga.