Ekonomi för ledare

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

0,00 kr
Boka nu

Evenemangstyp

Innehåll
Grundläggande ekonomiska begrepp
Baskontoplan och strukturen i baskonceptet
Ekonomiska rapporter vilken funktion har de?
Affärsredovisningens grunder. Vi går igenom begreppsparet
Intäkter och kostnader. Vad betyder begreppen och när uppstår de?
Bokslut. På vilket sätt är du involverad i bokslutsarbetet?
Tolka resultaträkningen. Vad döljer sig bakom de olika posterna?
Analysera balansräkningen. Hur kan man minska kapitalbindningen?
Nyckeltal. Vi går igenom ett antal nyckeltal och ser hur de är uppbyggda.
Budget/Prognos. Vi går igenom olika typer av budgets och prognoser samt ser kopplingen till företagets affärsplan. Att lägga sin (första) budget – praktiska tips.

Mål och syfte
Vi ägnar oss åt den strategiska översikten som ledaren behöver för att klara av sina uppgifter som ledare med budgetansvar. Genom att klargöra de ekonomiska sambanden mellan orsak och verkan av olika affärshändelser i organisationen, kan medarbetare på alla nivåer bättre förstå och acceptera tagna beslut.  Att få insikt om vilka ekonomiska konsekvenser, egna beslut och agerande får för verksamheten, skapar trygghet för den enskilde och lönsamhet för organisationen.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig med arbetsuppgifter där det förutsätts att du förstår de ekonomiska sambanden men ändå ej är ekonom (ledare med ekonomiskt ansvar). Kursen vänder sig till dig som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi, men behöver ökade kunskaper i ämnet. Du har eller ska få ansvar för en avdelning eller grupp men saknar eller vill bygga på dina ekonomiska kunskaper.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Bokningar

Biljetter

1

Registreringsinformation

Bokningssammanfattning

1
x Standardbiljett
0,00 kr
Totalpris
0,00 kr

Bokningsbekräftelse