OFFICE/IT

IT-konsult på plats

IT-konsult på plats

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Med IT-Konsult på plats ger dig en individanpassad utbildning på ditt eget kontor.
Optimera din tid – med hjälp av Outlook

Optimera din tid – med hjälp av Outlook

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Lär dig att hantera Outlook som ett betydelsefullt verktyg för att underlätta och effektivisera din arbetsdag likväl hur du kan sänka och hantera stress på ett bättre sätt.