Erbjudande – ”Vi gör det Enkelt”

Kompetenslaget var godkänd leverantör av AFA gällande utbildningar inom arbetsmiljö vid den senaste satsningen 2016-2018 och vi är godkänd utbildningsanordnare även för denna period. Detta innebär att du under perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 kan ansöka om bidrag hos AFA för att få din arbetsmiljöutbildning utförd av oss delfinansierad upp till 70%.

Bakgrund

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Stödet gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021, och det går att ansöka för utbildningar som har genomförande datum någon gång under kalenderåret.

Vi kan utföra utbildningen:

 • På plats på ditt företag
 • Som en öppen utbildning
 • Digitalt via webb eller helt digitalt som e-Learning.

Vi kan skräddarsy er utbildning helt utifrån företagets unika behov. Du väljer, vi utför!

Vi gör det enkelt – så att du kan fokusera på kärnverksamheten!

Läs mer här nedan vilka utbildningar vi utför. Ring, maila eller chatta med oss för svar på frågor eller bokningar.

Välkommen med din förfrågan!

PETER STRAND

Peter Strand

Försäljningschef & Ägare
Kompetenslaget
Mobil: 070-911 16 23, 0911-91100

Här är exempel på utbildningar som vi utför. Hör av er för dialog om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag!

 • BAM– Bättre arbetsmiljö
 • SAM– Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljörisker vid hemarbete
 • Arbetsmiljö för chefer 
 • Konflikthantering/Svåra samtal
 • Hot och våld
 • Alkohol och Droger
 • Krishantering
 • Skiftarbete och hälsa
 • Chefens arbetsmiljöansvar 
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Effektivtidsstyrning (PEP)
 • Stress, stresshantering 
 • AFS 2015:4 för ombud 
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Kemiska hälsorisker
 • Aktivitetsbaserade kontor
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Riskbruk i arbetslivet 
 • Säkerhetskultur
 • Psykiska belastningsfaktorer 
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare 
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och hso) 
BAM online – repetitionsutbildning

BAM online – repetitionsutbildning

Det här är kursen för dig som tidigare har tagit del av klassrumsutbildningen eller den digitala motsvarigheten till BAM: Bättre arbetsmiljö. Boka valfri dag, fräscha upp dina kunskaper och ta del av praktiska exempel och förslag på arbetssätt.
BAM - Bättre Arbetsmiljö – lärarledd utbildning 3 dagar

BAM - Bättre Arbetsmiljö – lärarledd utbildning 3 dagar

23-11-28 till 23-11-30    
Hela dagen
13 500,00 kr
BAM - Bättre Arbetsmiljö ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Utbildningen är godkänd för AFA-stöd.
BAM - Bättre Arbetsmiljö – 2 dagars fysisk kurs i Piteå

BAM - Bättre Arbetsmiljö – 2 dagars fysisk kurs i Piteå

23-12-14 till 23-12-15    
Hela dagen
8 000,00 kr
BAM - Bättre Arbetsmiljö ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Godkänd för AFA-stöd.
Förebygg stressrelaterad ohälsa

Förebygg stressrelaterad ohälsa

Denna kurs handlar om att öka förståelsen för hur stressen påverkar oss i vår vardag.
Krishantering

Krishantering

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar.
OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad kan du som chef eller ledare göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla?
SAM - Systematiskt arbete

SAM - Systematiskt arbete

Att systematisera sitt arbetsmiljöarbete förebygger negativa följder av arbetet, minskar driftstörningar och ökar engagemanget i arbetet. Det bidrar i längden till förutsättningarna för en bättre ekonomi i organisationen genom högre kvalité och lägre sjukfrånvarokostnader.