Erbjudande – ”Vi gör det Enkelt”

Kompetenslaget var godkänd leverantör av AFA gällande utbildningar inom arbetsmiljö vid den senaste satsningen 2016-2018 och vi är godkänd utbildningsanordnare även för denna period. Detta innebär att du under perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 kan ansöka om bidrag hos AFA för att få din arbetsmiljöutbildning utförd av oss delfinansierad upp till 70%.

Bakgrund

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Stödet gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021, och det går att ansöka för utbildningar som har genomförande datum någon gång under kalenderåret.

Vi kan utföra utbildningen:

 • På plats på ditt företag
 • Som en öppen utbildning
 • Digitalt via webb eller helt digitalt som e-Learning.

Vi kan skräddarsy er utbildning helt utifrån företagets unika behov. Du väljer, vi utför!

Vi gör det enkelt – så att du kan fokusera på kärnverksamheten!

Läs mer här nedan vilka utbildningar vi utför. Ring, maila eller chatta med oss för svar på frågor eller bokningar.

Välkommen med din förfrågan!

PETER STRAND

Peter Strand

Försäljningschef & Ägare
Kompetenslaget
Mobil: 070-911 16 23, 0911-91100

Här är exempel på utbildningar som vi utför. Hör av er för dialog om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag!

 • BAM– Bättre arbetsmiljö
 • SAM– Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljörisker vid hemarbete
 • Arbetsmiljö för chefer 
 • Konflikthantering/Svåra samtal
 • Hot och våld
 • Alkohol och Droger
 • Krishantering
 • Skiftarbete och hälsa
 • Chefens arbetsmiljöansvar 
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Effektivtidsstyrning (PEP)
 • Stress, stresshantering 
 • AFS 2015:4 för ombud 
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Kemiska hälsorisker
 • Aktivitetsbaserade kontor
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Riskbruk i arbetslivet 
 • Säkerhetskultur
 • Psykiska belastningsfaktorer 
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare 
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och hso) 
Vanliga frågor & svar – AFA

BAM online – repetitionsutbildning

BAM online – repetitionsutbildning

Det här är kursen för dig som tidigare har tagit del av klassrumsutbildningen eller den digitala motsvarigheten till BAM: Bättre arbetsmiljö. Boka valfri dag, fräscha upp dina kunskaper och ta del av praktiska exempel och förslag på arbetssätt.

Datum: 20-08-10 till 30-04-30
Tid: Hela dagen
Plats: Online

BAM – lärarledd utbildning 3 dagar

BAM – lärarledd utbildning 3 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Datum: 23-03-28 till 23-03-30
Tid: Hela dagen
Plats: Kiruna

SAM Online - Systematiskt Arbetsmiljöarbete

SAM Online – Systematiskt Arbetsmiljöarbete

SAM – LÄRARLEDD ONLINEUTBILDNING I FÖRESKRIFTEN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 DAG

 

Om SAM
Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och skapa en förståelse för vad som krävs för att bedriva ett fungerande SAM. Under utbildningen går vi igenom föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete och de minimikrav som ställs på ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet samt grunderna för att få till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår SAM online utförs som en lärarledd utbildning, skillnaden är att man deltar via t.ex. MS Teams, Zoom eller liknande.

Syftet med utbildningen SAM online är att:
Deltagaren skall få grundläggande kunskaper i föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Utbildningen behandlar fram för allt följande punkter:

 • De krav som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet med en fördjupning i föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Sambandet mellan en bra arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utvecklingen av organisationen

Målgrupp
Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete skall tolkas och hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras i organisationen.

Ort
Online

Utrustning
Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, fram för allt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

Utbildningens längd
Heldag

I priset ingår
Digitalt kursmaterial och intyg efter genomförd utbildning.

Pris
3 900 SEK/person

Boka
Klicka på knappen boka och fyll i formuläret eller kontakta oss så hjälper vi er.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Datum: 23-03-29
Tid: Hela dagen
Plats: Online

BAM – 2 dagar

BAM – 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Datum: 23-05-10
Tid: Hela dagen
Plats: Luleå

Förebygg stressrelaterad ohälsa

Förebygg stressrelaterad ohälsa

Denna kurs handlar om att öka förståelsen för hur stressen påverkar oss i vår vardag.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats: Gällivare

Krishantering

Krishantering

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar.

Datum: 25-12-01
Tid: Hela dagen
Plats: Gällivare

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad kan du som chef eller ledare göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla?

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats: Gällivare

SAM - Systematiskt arbete

SAM – Systematiskt arbete

Att systematisera sitt arbetsmiljöarbete förebygger negativa följder av arbetet, minskar driftstörningar och ökar engagemanget i arbetet. Det bidrar i längden till förutsättningarna för en bättre ekonomi i organisationen genom högre kvalité och lägre sjukfrånvarokostnader.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats: Gällivare