Internrevision Miljö och Kvalitet ISO 9001 och 14001

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

0,00 kr
Boka nu

Evenemangstyp

Innehåll
Internrevision är ett effektivt verktyg för att hjälpa verksamheter hitta förbättringar och öka sin förbättringspotential. Du som deltagare kommer att öka dina kunskaper och färdigheter i revisionsteknik. Vi utgår ifrån riktiga fall och blandar teori med praktiska övningar.

Du kommer att få lära dig de olika delarna av en revision, planering, genomförande, rapportering och uppföljning samt träna dig i revisorns roll och revisionens etiska grund.
Efter de två grundläggande dagarna kommer utbildningen att avslutas med en övningsrevision, med handledning och återkoppling från kursledaren.

Mål och syfte
Syftet med utbildningen är att deltagarna ska känna sig trygga med att självständigt kunna genomföra interna revisioner av ledningssystem för kvalitet samt miljö.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta som intern revisor av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö.

 

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

 

Bokningar

Biljetter

1

Registreringsinformation

Bokningssammanfattning

1
x Standardbiljett
0,00 kr
Totalpris
0,00 kr

Bokningsbekräftelse