Dataskyddsförordningen GDPR

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

0,00 kr
Boka nu

Evenemangstyp

Innehåll
Det nya regelverket innebär många förändringar för de som behandlar personuppgifter både inom den enklare hanteringen samt inom IT där skydd för IT-miljön behöver säkerställas. En anpassning till dataskyddsförordningen kommer kräva att vi ser över våra interna styrningar och riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter. Det ska fungera som motivation för organisationer att börja arbeta med integritetsfrågor och skydd av personlig information på en helt ny nivå som gynnar individen.

Syfte och mål
Kursen ger dig praktisk information om vad GDPR innebär och ger dig den kunskap som behövs för att kunna efterleva reglerna.

Målgrupp
Personuppgiftsansvariga, Personuppgiftsbiträden, PUL-ansvariga.
Även företag och personer som hanterar exempelvis lönesystem, personregister, lönelistor och fakturor.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Bokningar

Biljetter

1

Registreringsinformation

Bokningssammanfattning

1
x Standardbiljett
0,00 kr
Totalpris
0,00 kr

Bokningsbekräftelse