HLR med och utan hjärtstartare

HLR med och utan hjärtstartare

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
I delen L-ABC går vi igenom teoretisk första hjälpen (livsfarligt läge, andning, blödning och chock). Deltagarna får praktiskt prova på varandra, förflytta medvetslösa personer, hålla [...]
IT-konsult på plats

IT-konsult på plats

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Med IT-Konsult på plats ger dig en individanpassad utbildning på ditt eget kontor.
Krishantering

Krishantering

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar.
Kundvård och bemötande

Kundvård och bemötande

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Dagligen kommer vi i kontakt med service i någon form. Vi reagerar också på hur denna service ges, positivt eller negativt. Den som har bra service får gott rykte och fler kunder samtidigt som de behåller de befintliga.
Ledarskap genom Extended DISC

Ledarskap genom Extended DISC

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Få en fördjupad självinsikt för att skapa en förståelse för egen och andras styrkor i teamet och på så sätt få ökad teamkänsla, samarbete och trygghet.
Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Vi hjälper ledningsgrupper att nå nya nivåer av samarbete, öppenhet och kommunikation, arbetsglädje med ökad effektivitet som resultat
LOU - Lagen om offentlig upphandling

LOU - Lagen om offentlig upphandling

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Lär du dig grunderna i offentlig upphandling och hur du går tillväga när du lämnar anbud för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.
Mobila arbetsplatsformar

Mobila arbetsplatsformar

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt. Kursen ökar kunskapen om hur man använder olika liftar och arbetsplattformar.
Optimera din tid – med hjälp av Outlook

Optimera din tid – med hjälp av Outlook

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Lär dig att hantera Outlook som ett betydelsefullt verktyg för att underlätta och effektivisera din arbetsdag likväl hur du kan sänka och hantera stress på ett bättre sätt.
2 3 4 5 6 7 8