UTBILDNING

Över 1 000 utbildningsdagar på 47 orter.
Eller från datorn, läsplattan och mobilen – precis var och när du vill!

Vi genomför över 1 000 utbildningsdagar på fler än 47 orter runt omkring i Sverige. Utbildningarna genomförs av interna och externa konsulter som kan komma till ert företag och hålla en utbildning som är anpassad för er verksamhet. Vi anordnar även öppna utbildningar där du som företag har möjlighet att skicka enstaka deltagare. Vi kör de flesta utbildningar som lärarledda webbutbildningar, så att du och dina medarbetare kan befinna sig hemma, på språng eller på kontoret. Många av våra utbildningar finns även som e-utbildning.

Vill du ha en digital introduktion för era nyanställda, så kallad onboarding, kontakta oss så tar vi fram ett förslag som passar just ditt företag.

Våra huvudområden är:

Aktuella kurser & utbildningar:

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud - att planera och leda arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud – att planera och leda arbetsmiljöarbetet

Syftet med utbildningen är att ge chefer och arbetsledare kunskaper för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i den egna verksamheten.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats: Valfri plats

Hot och våld/konflikthantering

Hot och våld/konflikthantering

Företagsanpassade utbildningsinsatser inom hot & våld samt konflikthantering för att skapa en tryggare arbetsplats.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats: Valfri plats

Krisledning/krishantering

Krisledning/krishantering

Denna kurs ger er verktyg för att utarbeta verksamhetsanpassade krisledningsplaner på både operativ och strategisk nivå.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats: Valfri plats

Säkerhetskultur och riskhantering

Säkerhetskultur och riskhantering

Kursen ger deltagaren kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet riskanalys, riskhantering och säkerhetsmedvetenhet.

Datum: Att bli bekräftad.
Tid:
Plats: Valfri plats

SAM -Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM -Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper om föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Datum: 21-05-05
Tid: Hela dagen
Plats: Kiruna

SAM -Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM -Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper om föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Datum: 21-05-06
Tid: Hela dagen
Plats: Gällivare

Bas P/U online 2 dagar - lärarledd webbutbildning

Bas P/U online 2 dagar – lärarledd webbutbildning

Vår BAS P/U online, 2 dagar vänder sig till dig som har gedigna arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av att planera samt leda byggprojekt. Lämpliga förkunskaper är utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.

Datum: 21-05-10 till 21-05-11
Tid: Hela dagen
Plats: Online

Bas P/U 1 dag - lärarledd webbutbildning

Bas P/U 1 dag – lärarledd webbutbildning

Vår BAS P/U online, 1 dag vänder sig till dig som har gedigna arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av att planera samt leda byggprojekt. Lämpliga förkunskaper är utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.

Datum: 21-05-11
Tid: Hela dagen
Plats: Online

BAM online – lärarledd webbutbildning 2 dagar

BAM online – lärarledd webbutbildning 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Datum: 21-05-26 till 21-05-27
Tid: Hela dagen
Plats: Online
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10