Affärsmannaskap för ledare

Affärsmannaskap för ledare

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Hur ska jag som ledare hantera min egen affärsmässighet men också driva vidare mina medarbetare gentemot en bättre affärsmässighet? Den och fler frågor besvarar vi i Affärsmannaskap för ledare.
Arbetsrätt

Arbetsrätt

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Vad säger lagstiftningen och hur kan arbetstagare anställas? Lär dig mer om detta i vår utbildning Arbetsrätt.
Dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
GDPR, Data Protection Regulation, är nya dataskyddsförordningen som ersätter PUL, och trädde i kraft 25 maj 2018. Lär dig mer om hur vi får behandla personuppgifter.
ESA - Elsäkerhetsanvisningar

ESA - Elsäkerhetsanvisningar

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
ESA utbildningar finns som grundutbildning, fackkunnig och tillträde, samt som repetitionsutbildningar.
Förändringsledning

Förändringsledning

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Förändringsledning ger dig kunskap om förändringsprocesser och hur vi hanterar och kommunicerar förändring.
Heta arbeten

Heta arbeten

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
De arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand kallas Heta Arbeten. Med metoder menas någon form av verktyg som genererar värme eller avger gnistor, exempelvis svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell.
HLR med och utan hjärtstartare

HLR med och utan hjärtstartare

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
I delen L-ABC går vi igenom teoretisk första hjälpen (livsfarligt läge, andning, blödning och chock). Deltagarna får praktiskt prova på varandra, förflytta medvetslösa personer, hålla [...]
IT-konsult på plats

IT-konsult på plats

Att bli bekräftad.    
0,00 kr
Med IT-Konsult på plats ger dig en individanpassad utbildning på ditt eget kontor.
Krishantering

Krishantering

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar.
1 2 3 4 5 6 7