YKB - Yrkeskompetensbevis 35 h

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

Bokning stängd

Evenemangstyp

Innehåll
Yrkesförare som har C/CE-körkort utfärdat före 10 september 2009 får relatera till undantaget “hävdvunnen rätt”, och genomföra en fortbildning av YKB på totalt 35 timmar. Utbildningen delas upp i fem delkurser och kan genomföras i oberoende ordning och vi utbildar enligt TYAs kursinnehåll som är kompatibel med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och NTF. Det nya yrkeskompetensbeviset ska förnyas vart 5:e år.

Syfte och mål
Syftet med kursen är att förbättra trafiksäkerheten och öka förarnas säkerhet.

Målgrupp
Alla yrkesförare med C/CD-körkort utfärdat före 10 september 2009 som skall transportera gods på väg.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Bokningar

Detta evenemang är fullbokat.