Förändringsledning

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

0,00 kr
Boka nu

Evenemangstyp

Innehåll
Att arbeta med människor innebär alltid att du som ledare befinner dig i ett sammanhang med stor osäkerhet. Du som ledare kan aldrig med säkerhet förutsäga hur människor ska reagera, förhålla sig och agera i en förändringsprocess.
Förändringar på arbetsplatsen förutsätter alltid kommunikation mellan ledare och medarbetare, speciellt om förändringarna upplevs negativa för medarbetaren. Stora förändringar på en arbetsplats skapar alltid osäkerhet och oro. Konflikter är ett vanligt symtom under förändringsprocesser. Att som ledare förstå och kunna hantera konflikter blir därför hårdvaluta för ledaren.

Mål och syfte
Målet med kursen är att hjälpa ledaren, gruppen och organisationen att förstå och analysera de processer som påverkar och påverkas av utvecklings- och förändringsprocesser. Du får även med dig kunskap och verktyg att leda utvecklings- och förändringsprocesser samt verktyg för att stärka ledaren och gruppen i starka förändringsprocesser.

Målgrupp
Alla chefer, ledare inom företaget eller organisationen.

Kontaktperson

PETER STRAND

Peter Strand

Försäljningschef & Ägare
Kompetenslaget
Mobil: 070-911 16 23, 0911-91100

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Bokningar

Biljetter

1

Registreringsinformation

Bokningssammanfattning

1
x Standardbiljett
0,00 kr
Totalpris
0,00 kr

Bokningsbekräftelse