Ledningsgruppsutveckling

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

0,00 kr
Boka nu

Evenemangstyp

Innehåll
Vi upplever att många ledningsgrupper har en större potential att skapa bättre och mer hållbarare resultat än vad de gör idag. Det finns många orsaker till detta men en handlar om att de allra flesta ledningsgruppers sammansättning är utifrån att man som medlem representerar en avdelning eller funktion i organisationen. En annan orsak är även att de ofta verkar utan att reflekterat och skapat en gemensam syn på vad den är till för. Att genomföra en ledningsgruppsutveckling behöver därför ”hängas upp” på ett antal olika variabler vilket även kräver att den oftast behöver genomföras över tid och regelbundet.

Mål och syfte
Utbildningens mål är att deltagarna efter avslutad utbildning skall ha klara insikter i vad som krävs för att klara sin roll i ledningsgruppen. Detta handlar om insikter i ledningsgruppens starka och svaga sidor samt hur detta ska hanteras. Utbildningen ska också förse ledningsgruppen med verktyg som effektiviserar arbetsformerna d v s struktur på möten, beslutsformer och metoder för samverkan inåt och utåt. Denna utbildning vänder sig egentligen till alla ledningsgrupper som är intresserad av att stärka samhörigheten, att öka kreativiteten samt att tillföra energi till gruppen.

Målgrupp
Ledningsgrupper inom kommun, landsting eller företag.

Kontaktperson

PETER STRAND

Peter Strand

Försäljningschef & Ägare
Kompetenslaget
Mobil: 070-911 16 23, 0911-91100

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Bokningar

Biljetter

1

Registreringsinformation

Bokningssammanfattning

1
x Standardbiljett
0,00 kr
Totalpris
0,00 kr

Bokningsbekräftelse