Värdeskapande Kundservice, 2 dagar

När

22-10-17 till 22-10-18    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Stockholm
Stockholm, Stockholm

Evenemangstyp

Värdeskapande Kundservice, 2 dagar

Den som har bra service i alla led får gott rykte och fler kunder samtidigt som de behåller de befintliga. Det är med andra ord ett av de viktigaste verktyg vi har för att stärka kundrelationen och öka säljeffektiviteten.

Kundservice
Service blir alltmer betydelsefullt sett ur ett ekonomiskt perspektiv och mycket hänger på den enskilde servicegivarens kunskaper och inställning. Denna utbildning ger kunskap och medvetenhet om vikten av gott kundbemötande, vilka redskap man kan använda för att utveckla sin befintliga kundvård. Förmågan att möta sina kunder på rätt sätt i rätt tid är avgörande för den kundrelation vi får. Utbildningen kommer att gå igenom modellen – sju steg för att ta fram en kundvårdsstrategi.

Mål och syfte
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en förståelse för hur viktiga alla olika kanaler är för uppfattningen av varumärket samt att ge kunskap om olika kundtyper och deras beteenden.

 • Ökad förmåga att bygga samt stärka kundrelationerna
 • Ökad förståelse och förmåga att hantera kundens behov och förväntningar
 • Ökad förmåga att leda kunden rätt i befintlig affärsrelation
 • Ökad förståelse om kundservicens vikt i säljeffektiviteten

Innehåll

 • Kommunikation i kundbemötandet
 • De 3-P
 • Varumärkets betydelse
 • Förståelsen om kundens affär
 • Värdeleveransen
 • Merförsäljning och säljeffektivitet
 • Känsla – Attityd – Beslut
 • Förväntningar – verklighet
 • Kundrelationer
 • Sju stegs-modellen

Målgrupp/Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till alla som har återkommande kontakt med kundorganisationen och vill öka sin servicegrad och därmed är viktig i skapande av den goda kundrelationen. Inga förkunskaper krävs.

Pris
14.500 sek per deltagare. Lunch och fika ingår

MONICA BJÖRNSTRÖM

Tommy Roos

MANAGEMENTKONSULT
Kompetenslaget
Mobil: 70-645 61 11

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.