Att leda service och värdskap

När

Att bli bekräftad.    

Var

Umeå
Umeå

Evenemangstyp

Innehåll
Produkter och tjänster blir alltmer lika och service är ofta det som skiljer konkurrenterna åt. Att känna sig betydelsefull, sedd och välkomnad blir alltmer viktigt för våra gäster och kunder. Du kommer att lära dig använda verktyg för att utifrån din egen verklighet utveckla ditt företags eller organisations kunnande när det gäller service och värdskap. Du kommer till insikt om individuella och organisatoriska styrkor och svagheter.

Mål och syfte
Syftet är att få en större förståelse för vikten av service och värdskap för kunden/gästens helhetsupplevelse och sätta mål, arbeta med målbilder och bestämma aktiviteter som styr mot dessa.

Målgrupp
Den här utbildningsdagen vänder sig till dig som på något vis leder medarbetare som möter kund i sitt dagliga arbete.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.