Erbjudande – ”Vi gör det Enkelt”

Kompetenslaget var godkänd leverantör av AFA gällande utbildningar inom arbetsmiljö vid den senaste satsningen 2016-2018 och vi är godkänd utbildningsanordnare även för denna period. Detta innebär att du under perioden 2021-01-01 till 2023-12-31 kan ansöka om bidrag hos AFA för att få din arbetsmiljöutbildning utförd av oss delfinansierad upp till 70%.

Bakgrund

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Stödet gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021, och det går att ansöka för utbildningar som har genomförande datum någon gång under kalenderåret.

Vi kan utföra utbildningen:

 • På plats på ditt företag
 • Som en öppen utbildning
 • Digitalt via webb eller helt digitalt som e-Learning.

Vi kan skräddarsy er utbildning helt utifrån företagets unika behov. Du väljer, vi utför!

Vi gör det enkelt – så att du kan fokusera på kärnverksamheten!

Läs mer här nedan vilka utbildningar vi utför. Ring, maila eller chatta med oss för svar på frågor eller bokningar.

Välkommen med din förfrågan!

PETER STRAND

Peter Strand

Försäljningschef & Ägare
Kompetenslaget
Mobil: 070-911 16 23, 0911-91100

Här är exempel på utbildningar som vi utför. Hör av er för dialog om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag!

 • BAM– Bättre arbetsmiljö
 • SAM– Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljörisker vid hemarbete
 • Arbetsmiljö för chefer 
 • Konflikthantering/Svåra samtal
 • Hot och våld
 • Alkohol och Droger
 • Krishantering
 • Skiftarbete och hälsa
 • Chefens arbetsmiljöansvar 
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Effektivtidsstyrning (PEP)
 • Stress, stresshantering 
 • AFS 2015:4 för ombud 
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Kemiska hälsorisker
 • Aktivitetsbaserade kontor
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Riskbruk i arbetslivet 
 • Säkerhetskultur
 • Psykiska belastningsfaktorer 
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare 
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och hso)