Projektekonomi

När

24-05-14 till 24-05-15    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Kiruna
Kiruna

Evenemangstyp

Öppen utbildning med Tommy Roos i Projektekonomi

Dagligen förväntas man i ett projekt kommunicera och fatta beslut om olika kostnadsslag, lönsamhet, intäktsslag, budget och prognos, kapitalinvesteringar, avkastning och tid. Besluten tenderar att i större utsträckning fattas längre ut i verksamheten och är i mindre grad enbart ett ansvar för verksamhetsledningen. Kunskap om begreppen och hur beslut påverkar projektet och därmed hela verksamhetens ekonomiska situation samt förmåga att skapa värde blir viktigt för alla i verksamheten.

Kursmål
• Ökad kunskap och förståelse för ekonomiska begrepp, samband och flöden
• Skapa en större trygghet i det ekonomiska språket
• Lägga grunden för ett stärkt affärsmannaskap
• Stärka förmågan att delta i ekonomiska samtal/diskussioner

Innehåll
• Begreppet lönsamhet, sund ekonomi och överlevnadsvillkoret
• Ekonomiska begrepp och vanliga nyckeltal
• Resultat- och balansrapporten
• Budget & Prognos
• ”Power of 3%” – förståelsen om projektets känslighet
• Fem strategier för lönsammare projekt
• Intäkts-/kostnadsanalys
• Kassaflödet ”ljuger” aldrig/den hållbara källan till ett sunt kassaflöde
• Lichtenbergmetoden – ett enkelt verktyg för att uppskatta kostnad och tid i ett projekt
• Individuell handlingsplan kopplat till din vardag

Kursledare
Tommy Roos – Senior ledarskapskonsult och organisationsutvecklare. Tommy har många års erfarenhet i linjechefsrollen och har de senaste åren verkat som seniorkonsult på Mindset i Stockholm inom Ledarskap, Projektledning, Kommunikation, Affärsekonomi och Affärsmannaskap.

Under våren 2021 inledde Tommy ett nytt samarbete med Kompetenslaget AB. Tommy har jobbat med kunder som Sandvik, SEB, Stena, Scania, GKN Aerospace, Siemens Energy, Haglöfs, PEAB, WSP, FAR och HSB Bostad m fl. för att hjälpa dem att skapa effekt och resultat via utveckling av ledarskap, värdegrundsarbeten och affärsmannaskap.

Målgrupp/Förkunskaper
Den här utbildningen är för dig som behöver grundläggande kunskaper i ekonomi.

Datum: 14.e -15.e maj 2024

Sista anmälningsdag: 16.e april.

Pris
10 800 sek per deltagare.
Konferensavgift: 1 750 SEK/person tillkommer

NINA EDEBLOM

Nina Edeblom

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-661 49 81

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.