Att leda mot resultat

När

23-10-24    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Kiruna
Kiruna

Evenemangstyp

Att leda mot resultat

Innehåll
Inför utbildningen genomförs personlighetstester för att varje deltagare ska få en ökad förståelse och insyn i hur de interagerar med andra, organiserar sig själva, angriper problem och hanterar känslor på jobbet.
Den personliga återkopplingen av testerna följs upp av en heldag där fokus ligger på hur du som ledare skapar förutsättningar för att din grupp ska nå önskade resultat.
Utbildningen resulterar i en utvecklingsplan som följs upp tillsammans med utbildningskonsulten.

  • Vad skapar resultat och effekt
  • Vikten av en gemensam kartbild
  • Ledarens roll och ansvar
  • Ledarens verktyg
  • Individuell utvecklingsplan med uppföljning

Syfte
Som ledare har du ansvar för att skapa resultat i din verksamhet och du är beroende av dina medarbetare för att lyckas med ditt uppdrag. Du har en nyckelroll och ditt agerande påverkar dig, dina medarbetare och verksamhetens resultat. Rollen ger dig möjlighet att hjälpa människor att utvecklas både som individer och i grupp och med rollen följer förväntningar från medarbetare, ledning och inte minst dig själv.
Utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas i din ledarroll utifrån dina personliga förutsättningar och verktyg för att skapa delaktighet, ansvarstagande och engagemang i din grupp.

Kursmål

  • Ökad förståelse för verksamhetens strukturer och ledarens roll
  • Ökad förståelse för individers olikheter
  • Ökad kommunikativ förmåga i den dagliga verksamheten
  • Ökad förmåga att leda mot önskade resultat

Datum:
24.e oktober 2023

Pris
7 900 SEK/deltagare.

Konferensavgift:
850 SEK/deltagare tillkommer. 

Sista anmälningsdag
22.a september 2023

NINA EDEBLOM

Nina Edeblom

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-661 49 81

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.