Affärsekonomi, 2+1 dagar

När

22-08-29 till 22-08-30    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Stockholm
Stockholm, Stockholm

Evenemangstyp

Affärsekonomi, 2+1 dagar

Besluten tenderar att i större utsträckning fattas längre ut i verksamheten och är i mindre grad enbart ett ansvar för bolagsledningen. Kunskap om hur dessa beslut påverkar bolagets ekonomiska situation och förmåga att skapa värde blir viktigt för alla i verksamheten.

Affärsekonomi
Förståelsen ur ett affärsekonomiskt perspektiv handlar om vad som krävs för en verksamhet att skapa värden och vad som skapar effektivitet/lönsamhet. Det innebär att förstå finansiella samband/flöden, kunskap i de finansiella rapporternas uppbyggnad och förståelse för siffrorna i dem samt inte minst få förståelse för hur strategier, beslut och aktiviteter påverkar dessa siffror. Vi kan likna detta med den ”Spelplan” vi med vårt affärserbjudande befinner oss på och där förväntas vi skapa resultat. Förutom ökad förståelse kommer utbildningen att öka din förmåga att affärsmässigt kommunicera med alla i vår omgivning.

Kursmål

 • Ökad kunskap och förståelse för ekonomiska samband och flöden
 • Skapa en större trygghet i det ekonomiska språket
 • Lägga grunden för ett stärkt affärsmannaskap
 • Stärka den kommunikativa förmågan
 • Stärka förmågan att delta i ekonomiska samtal/diskussioner

Innehåll

 • Lönsamma affärer
 • Affärsverksamhetens ”överlevnadsvillkor”
 • Finansiella nyckeltal
 • God kostnadskultur
 • ”Power of 3%” – förståelsen om affärens känslighet
 • Fem strategier för bättre lönsamhet
 • Intäkts-/kostnadsanalys
 • Kapitalbindningen och dess betydelse för lönsamheten
 • Det hållbara kassaflödet
 • Kassaflödet ”ljuger” aldrig
 • Affärssimulering

Målgrupp/Förkunskaper
Kursen vänder sig till alla som vill förstå en verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Nivåer hanteras  vid de praktiska momenten i utbildningen. Inga förkunskaper krävs.

Datum: 29-30 augusti + 29 september 2022

Pris
19.500 sek per deltagare. Lunch och fika ingår

MONICA BJÖRNSTRÖM

Tommy Roos

MANAGEMENTKONSULT
Kompetenslaget
Mobil: 70-645 61 11

 

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.