Säkerhetskultur och riskhantering

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

Bokning stängd

Var

Online
Online, i din dator

Evenemangstyp

 

Syfte
De allra flesta verksamheter står någon gång inför hot och risker. Därför är det av yttersta vikt att det finns förståelse, både hos personal och ledning om hur dessa ska hanteras. Utgångspunkten är att ha ett gott säkerhetsmedvetande och att regelbundet genomföra riskanalyser för att upptäcka och hantera risker och hot.
Kursen ger deltagaren kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet riskanalys, riskhantering och säkerhetsmedvetenhet. Kursen ger också kunskaper om hur val av lämpliga och ekonomiskt försvarbara skyddsåtgärder görs.

Kurslängd: 1-2 dagar

Boka

Klicka på knappen boka här ovanför och fyll i formuläret, chatta med oss eller kontakta oss så hjälper vi er.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Nina Bladh

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-553 78 07

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.