Arbetsmiljö för chefer - att planera och leda arbetsmiljöarbetet

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

Bokning stängd

Var

Online
Online, i din dator

Evenemangstyp

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge chefer och arbetsledare kunskaper för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i den egna verksamheten.

 

Mål 
Deltagaren ska efter utbildningen:
• förstå syftet och innebörden av regelverket
• förstå skillnaderna mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar
• kunna tillämpa reglerna om riskbedömning vid förändringar
• ha fått kännedom om vilka konsekvenser förändringar kan få för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
• förstå hur kraven i regelverket om organisatoriska och sociala arbetsmiljö kan omsättas i praktiken.

Arbetsformer
Föreläsningar varvas med gruppövningar och praktikfall utifrån verksamhet

Målgrupp
Chefer som har personalledande befogenheter samt arbetar praktiskt med arbetsmiljö.

Exempel på innehåll som utgår från verksamhet

 • Regelverket inom arbetsmiljö
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
  • Samverkan
  • Riskbedömning vid förändringar i verksamheten
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Formulera mål och medverkan

 

Kurslängd: 1 dag

Boka
Klicka på knappen boka här ovanför och fyll i formuläret, chatta med oss eller kontakta oss så hjälper vi er.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Nina Bladh

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-553 78 07

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.