Recipientprovtagning

När

23-11-16 till 23-11-17    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Piteå
Acusticum 4, Piteå, 941 28

Evenemangstyp

Innehåll
Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier, reglerat hur kontrollen av miljöfarlig verksamhet ska genomföras. Personal som utför recipient provtagning och som lämnar in prover till laboratoriet ska kunna visa att de besitter föreskriven kompetens för denna verksamhet. Då mätning och provtagning ej utförs av ackrediterat laboratorium svarar verksamhetsutövaren för att provtagningen uppfyller kraven.

Under kursen går vi igenom
Bakgrund
Limnologi
Provtagnings teknik
Fältövning

Varma oömma kläder för utomhusbruk
Stövlar (flytväst)
OBS! Vi kommer at vara ute dag 2 oavsett väderlek!

Mål och syfte
Kursen ger personal som ska ansvara för att utföra provtagning den kunskap och praktik som krävs. Detta innebär att utföra vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning så att kvalitetssäkringen upprätthålls i hela provtagnings- och analyskedjan. Kursledaren delar även med sig av exempel på mallar till rutiner som kan ingå i verksamhetsutövarens egenkontroll.

Målgrupp
Personer som fysiskt ska utföra provtagning och vattenföringsmätning/bestämning i recipienter, dvs. mottagare av spillvatten från reningsverk, lak- dag- och ytvatten från deponier, dagvattenanläggningar, våtmarker m.fl. dvs. anläggningar som i juridisk mening ingår i begreppet avloppsvatten.
Rekommenderas att man går denna vart 5:e år. Nya regler kom januari 2017.

Datum och Tider

16:e november: 8:00 – 16:00
17:e november: 8:00 – 14:30

Ort
Piteå
Piteå stadshotell

Pris

Kursavgift: 9 900 Sek

Konferensavgift: 1 500 Sek

Sista anmälan
Kursen genomförs om vi har minst 6 deltagare. Maxantal är 15 personer. Priserna är exklusive moms.  Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag 10:e november 2023.

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.