BAM - Bättre Arbetsmiljö – 2 dagars fysisk kurs i Piteå

När

23-12-14 till 23-12-15    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Piteå
Acusticum 4, Piteå, 941 28

Evenemangstyp

BAM – Bättre Arbetsmiljö – 2 dagar fysisk utbildning i Piteå

BAM – Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och absolut populäraste arbetsmiljöutbildning och denna utbildningen ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Vår BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.

BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går för att säkerställa att dessa har grundläggande arbetsmiljökunskaper. BAM är en den perfekta utbildningen för chefer, arbetsledare och skyddsombud samt för dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs.

AFA-bidrag
Kursen är en arbetsmiljöutbildning och går att söka bidrag för hos AFA med 70% av kursavgiften om både chefer och skyddsombud är med. Skyddsombud får ej bidrag då kursen är på grundläggande nivå.
Är enbart chefer med är får ni 50% av kursavgiften betald. Kunden genomför ansökan till AFA.

Syftet med utbildningen BAM är att:
Att du ska få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Efter utbildningen ska du kunna:

  • Samverka i arbetsmiljöfrågor
  • Identifiera risker och arbeta förebyggande
  • Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
  • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka.
  • Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön.
  • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • Att kunna göra en riskbedömning.
  • Att kunna upprätta en handlingsplan.

Målgrupp
Chefer, projektledare och skyddsombud

Ort
Piteå

Datum
14:e – 15:e december 2023 (2 dagar)

Pris
8 000 SEK/person (med AFA-bidrag blir priset endast 4000 SEK/ledare för ledare).
Konferensavgift: 1 495 SEK/person tillkommer

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.