BAM online – TEACHER-LEADED WEB TRAINING 2 days (english)

När

20-12-21 till 20-12-22    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Online
Online, Online

Evenemangstyp

BAM – Better Workplace Environment is Sweden’s largest and most popular workplace environment education and this education gives you the basics to be able to conduct a well-functioning workplace environment. Our BAM online provides a holistic perspective on workplace environment and corresponds to a regular teacher-led education. The difference is that you will participate via video link.

BAM is the training that the Swedish Workplace Environment Authority’s inspectors usually recommend that people with work environment responsibility attend to ensure that they have basic work environment knowledge. BAM online is the perfect training for managers, supervisors and safety representatives as well as for those who in their professional role need to know how workplace environment issues should be handled. During the training, participants will learn about both the physical and psychosocial workplace environment and how to work to improve them. No previous knowledge required.

The purpose of the BAM online education is to:
The participant must gain basic workplace environment knowledge and a good understanding of how collaboration between employers, safety representatives and other employees in work environment issues should work.

The education mainly deals with the following points:

  • SAM – Systematic Workplace Environment Work, OSA – Organizational and Social Workplace Environment.
  • How the participants should be able to collaborate on workplace environment issues in the workplace.
  • How the participant should be able to investigate risks and contribute to implementing preventive measures to achieve a good worplace environment.
  • How the participant should be able to follow and overview the connection between a good workplace environment and the development of the business.
  • How the participant should be able to search for further information and be able to translate it into the daily workplace environment.

Target group
BAM – Better Workplace Environment is aimed at managers, supervisors, safety representatives and workers who in their professional role need knowledge of how workplace environment issues are to be handled. 

City
Web

Equipment
We recommend that the participants use a computer with a proper screen, especially from an ergonomic perspective, so this is the very best. Headsets / headphones are also preferable and a good and stable internet connection.

Length of education
Two days.

Cost
8000 SEK/person

The price includes
Course material (digital) and course certificate after completed education.

Book
Click on the book button above and fill in the form, chat with us or contact us and we will help you.

Contact person

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Nina Bladh

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-553 78 07

Svensk text. OBS utbildningen utförs på engelska.
BAM – Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och absolut populäraste arbetsmiljöutbildning och denna utbildningen ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Vår BAM online ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Skillnaden är att ni kommer delta via videolänk.

BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går för att säkerställa att dessa har grundläggande arbetsmiljökunskaper. BAM online är en den perfekta utbildningen för chefer, arbetsledare och skyddsombud samt för dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs.

Syftet med utbildningen BAM online är att:
Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete, OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Hur deltagarna skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
  • Hur deltagaren skall kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
  • Hur deltagaren skall kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp
BAM – Bättre Arbetsmiljö vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.

Ort
Videolänk

Utrustning
Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

Utbildningens längd
2 dagar.

Pris
8000 SEK/person

I priset ingår
Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

Boka
Klicka på knappen boka här ovanför och fyll i formuläret, chatta med oss eller kontakta oss så hjälper vi er.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Nina Bladh

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-553 78 07

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.