LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)

Er egen kompetensportal

En Utbildningsplattform (LMS) är ett måste i organisationer som satsar på personalutveckling. Det är i ert LMS som ni hanterar och administrerar företagets utbildningar, deltagare och deras resultat. Utan LMS kan inte deltagarna logga in och kontinuerligt arbeta med sina kurser.

Systemet behövs för att öppna och låsa delar av utbildningen beroende på deltagarnas val. Det sköter tidsinställda funktioner, skickar viktig korrespondens vid behov och sammanställer automatiskt allas resultat i Excelfiler för ledningen att se. En utsedd administratör på ditt företag kan samordna och följa deltagarnas framsteg.

Kompetenslaget skapar sina utbildningar i speciella program för att göra upplevelsen så estetiskt tilltalande som möjligt. Dessa utbildningar kan levereras till kunden som Zip-filer som går att lägga in på den egna hemsidan om så önskas. Men då måste deltagaren göra utbildningen klar i ett svep eftersom en hemsida inte håller reda på kursframstegen. Inte heller kan frågebatteriet ställas in att kräva ett visst antal rätt för godkänt resultat.

I vissa lägen är det en lösning som kan vara okey. Men om målet är en seriös satsning på välorganiserad kompetensutveckling, är utbildningsplattformen det givna valet.

Kompetenslaget erbjuder en utbildningsportal som vi brandar till er egen, med er logotyp och grafiska profil.
Plattformen heter Learndash och är ett system som nyttjas av mängder av företag världen över.
Logga in och känn er som hemma!