Coaching

Önskar du som Chef coaching i ditt arbete eller inom specifika områden/frågor och/eller vägledning i arbetet för dina medarbetare, så kontakta oss, vi har lång erfarenhet av coaching.

Det kan också vara coching krig relationer, i den mentala- och fysisk hälsan eller att komma närmare ett mål. Coahing är ett fantastikt verktyg för det.

Karriär- och livscoaching hjälper människor att finna sin väg i karriären och i livet.

Coachingen hjälper klienten att bli tydligare mot sig själv och sin omgivning samt hitta en klar väg framåt samt att det ökar personens självkänsla, självinsikt och självförtroende vilket i sin tur bidrar till tydlighet, motivation och arbetsglädje. Det får klienten att känna sig säkrare på vad man vill, vad man kan och vad man behöver, både i livet som stort och i karriären.

Karriär- och livscoaching är användbart vid exempelvis avslut av anställning, omorganisation, efter en sjukskrivning, outplacement eller brist på självinsikt och motivation.

Programmet innehåller,

• Nulägesanalys: Kartläggning av vart jag står idag – Självinsikt: vem är jag och vilka är mina personliga egenskaper (styrkor och svagheter) – Vad kan jag: kompetens och resursinventering – Värderingar och intressen: vad är viktigt för mig – Vad vill jag (Vision och framtid) –Ev genomgång av CV, personligt brev –Omvärldsanalys – Sökvägar – Handlingsplan, mål och delmål – Uppföljning –Upplägg,

Personen träffar en certifierad coach fysiskt eller digitalt via Teams under två till tre månader vid 8 tillfällen, c a 1,5 timme per gång. Deltagaren får alltid en hemuppgift till nästa tillfälle.

Tystnadsplikt råder alltid om inte annat är överenskommet.