Visa det med film!

2021-10-20T10:28:39+02:00ALLA NYHETER »|

Gestalta en arbetsmiljösituation med film Vi skapar skådespelade filmer som visar arbetsmiljörelaterade situationer åt företag. Filmerna kan användas som diskussions- och utbildningsmaterial, visas i ledningsgruppen eller på team-buildingen.  Det uppstår krångliga, jobbiga och komplexa situationer på de allra flesta företag och de framträder i varierande svårighetsgrad. Ibland kan
[ LÄS MER ... ]