Recipientprovtagning

När

20-01-21 till 20-01-22    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Kiruna
Kiruna

Evenemangstyp

Innehåll
Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier, reglerat hur kontrollen av miljöfarlig verksamhet ska genomföras. Personal som utför recipientprovtagning och som lämnar in prover till laboratoriet ska fr. o. m. 1990-07-01 kunna visa att de besitter föreskriven kompetens för denna verksamhet.
Utbildningen pågår under två dagar och ger kunskaper i lagkrav, limnologi, provtagningsteknik, fältövning och avslutas med ett kunskapstest.

Mål och syfte
Kursen ger personal som ska ansvara för att utföra recipientprovtagning den kunskap och praktik som krävs. Detta innebär att utföra vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning så att kvalitetssäkringen upprätthålls i hela provtagnings- och analyskedjan

Målgrupp
Personer som ska ansvara för och utföra recipientprovtagning. Avläggande av godkänt kursprov innebär certifiering enligt SNFS 1990:11 MS:29

Datum
21-22 januari 2020

Ort
Kiruna

Pris
Kurs 8 000 SEK/deltagare
Konferens 1 500 SEK/deltagare

Sista anmälningsdatum
20 december

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson

MONICA BJÖRNSTRÖM

Agneta Björnström

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 076-844 99 16

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.