Provtagning Grundvatten

När

24-05-02    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Luleå
Luleå

Evenemangstyp

PROVTAGNING GRUNDVATTEN OCH AVFALL

Kursdagen är  uppdelad på Grundvatten första delen på förmiddag och på eftermiddagen går vi igenom Avfall, del av utbildningen sker i fält.

Innehåll provtagning Grundvatten och Avfall
Kursen genomförs under 4 timmar varav 1 timme i fält. Kursen är anpassad till dagens förhållanden avseende lagstiftning, metoder och utrustning. Till kursen hör en dokumentation, s.k. åhörarkopior i färg och deltagarna erhåller efter kursen mallar för fältdokumentation, m.fl. Kursen avslutas med ett enklare kursprov i form av ”tipsrad” och deltagarna erhåller efter genomförd utbildning ett diplom.

Bakgrund
• Strategier
• Programutformning
• Krav på grundvattenrör

Provtagningsutrustning
• Olika utrustningar för olika ändamål Provtagningsteknik

Provtagningsteknik

• Provhantering
• Fältprotokoll
• Felkällor

Fältövning
Kursprov/Tipsrad

Mål och syfte
Ett av målen med kvalitetssäkring av grundvattenundersökningar är att säkerställa att mätdata som samlas in är riktiga och att utförda arbetsmoment är ordentligt dokumenterade. Att i förväg utforma strategi för provtagningsverksamheten är själv[1]klart och efterföljande provtagning skall ha som mål att ”göra rätt”. En viktig del i detta arbete innebär att den personal som skall ansvara för och utföra provtagning har både teoretisk och praktisk kunskap.

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till de som tar prover eller ansvarar för provtagning av grund[1]vatten samt till verksamhetsutövare och kontrollmyndigheter. Provtagning av grundvatten kan ske av flera anledningar; kontroll vid deponier och andra anläggningar, infrastrukturbyggande, etablering och drift av råvattentäkter, markundersökningar, m.fl. I miljöbalken finns regler – kunskapskrav, vilket innebär att du som verksamhetsutövare skall ha kunskap om den verksamhet som du bedriver så att kraven i lagstiftningen efterlevs.

Innehåll Avfall

  • Om provtagningsplan
  • Särskilt överensstämmelseprovning
  • Dokumentation av genomförd provtagning
  • Provberedning
  • Analyser

Kursen genomförs på 3 timmar varav 1 timme i fält. Kursen är anpassad till dagens förhållanden avseende lagstiftning, metoder och utrustning. Till kursen hör en dokumentation, s.k. åhörarkopior i färg och deltagarna erhåller efter kursen mallar för fältdokumentation, m.fl. Kursen avslutas med ett enklare kursprov i form av ”tipsrad” och deltagarna erhåller efter genomförd utbildning ett diplom.

Datum och Tider

2:a maj: 8:00 – 16:00

Ort
Luleå

Pris

Kursavgift: 6 500 Sek
Konferensavgift:  1 200 Sek

Sista anmälan
Kursen genomförs om vi har minst 6 deltagare. Maxantal är 15 personer. Priserna är exklusive moms.  Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag 14:e april 2024.

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.