Provtagning Grundvatten

När

24-05-02    
08:00till12:00

Bokningar

Bokning stängd

Var

Luleå
Luleå

Evenemangstyp

PROVTAGNING GRUNDVATTEN

Innehåll provtagning Grundvatten
Kursen är anpassad till dagens förhållanden avseende lagstiftning, metoder och utrustning. Till kursen hör en dokumentation, s.k. åhörarkopior i färg och deltagarna erhåller efter kursen mallar för fältdokumentation, m.fl. Kursen avslutas med ett enklare kursprov i form av ”tipsrad” och deltagarna erhåller efter genomförd utbildning ett diplom.

Bakgrund
• Strategier
• Programutformning
• Krav på grundvattenrör

Provtagningsutrustning
• Olika utrustningar för olika ändamål Provtagningsteknik

Provtagningsteknik

• Provhantering
• Fältprotokoll
• Felkällor

Fältövning
Kursprov/Tipsrad

Mål och syfte
Ett av målen med kvalitetssäkring av grundvattenundersökningar är att säkerställa att mätdata som samlas in är riktiga och att utförda arbetsmoment är ordentligt dokumenterade. Att i förväg utforma strategi för provtagningsverksamheten är själv[1]klart och efterföljande provtagning skall ha som mål att ”göra rätt”. En viktig del i detta arbete innebär att den personal som skall ansvara för och utföra provtagning har både teoretisk och praktisk kunskap.

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till de som tar prover eller ansvarar för provtagning av grundvatten samt till verksamhetsutövare och kontrollmyndigheter. Provtagning av grundvatten kan ske av flera anledningar; kontroll vid deponier och andra anläggningar, infrastrukturbyggande, etablering och drift av råvattentäkter, markundersökningar, m.fl. I miljöbalken finns regler – kunskapskrav, vilket innebär att du som verksamhetsutövare skall ha kunskap om den verksamhet som du bedriver så att kraven i lagstiftningen efterlevs.

Kursen genomförs på 3 timmar varav 1 timme i fält. Kursen är anpassad till dagens förhållanden avseende lagstiftning, metoder och utrustning. Till kursen hör en dokumentation, s.k. åhörarkopior i färg och deltagarna erhåller efter kursen mallar för fältdokumentation, m.fl. Kursen avslutas med ett enklare kursprov i form av ”tipsrad” och deltagarna erhåller efter genomförd utbildning ett diplom.

Datum och Tider
2:a maj: 8:00 – 12:00

Ort
Luleå

Pris
Kursavgift: 4 400 Sek
Konferensavgift:  600 Sek

Sista anmälan
Kursen genomförs om vi har minst 6 deltagare. Maxantal är 15 personer. Priserna är exklusive moms.  Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag 14:e april 2024.

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Caroline Nordh

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 073-630 83 46

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.