Recipientprovtagning-Avloppsvatten

När

24-02-20 till 24-02-21    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Piteå
Acusticum 4, Piteå, 941 28

Evenemangstyp

PROVTAGNING AVLOPPSVATTEN

Innehåll
Vem vänder sig utbildningen till

Kursen vänder sig till personal som genomför provtagning och flödesmätning så att verksamhetsutövarens egenkontroll uppfyller kraven i miljöbalken. En tillförlitlig egenkontroll, med bra rutiner för hantering och skötsel utgör grunden för tillsyn och efter levnad av miljöbalken. Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) angivit att personal som utför provtagning skall kunna visa att man har kunskap och kompetens som krävs för denna verksamhet. Kursen är framtagen i samarbete med Naturvårdsverket och SWEDAC.

Vilken är målsättningen
Att personal som ansvarar för och utför provtagning och flödesmätning av avloppsvatten har både teoretisk och praktisk kunskap så att kvalitetssäkringen fungerar genom hela provtagnings- och analyskedjan. Genomgången kurs, med godkänt resultat, innebär att kursdeltagaren uppfyller kraven i lagstiftningen och blir godkända provtagare.

Vad innehåller kursen

Kursen genomförs under 14 timmar (11/2 dag) och där teori blandas med praktiska övningar. Vid momenten provtagning och flödesmätning genomförs demonstrationer och genomgång av utrustningar och deltagarna får själva genomföra egna kontroller av de krav som ställs på utrustningarna. Till varje block knyts också övningsuppgifter som utgör en träning för deltagarna i att söka information i kursmaterialet. Kursen har anpassats till dagens förhållanden avseende lagstiftning, metoder och utrustning. Till kursen hör en omfattande pedagogiskt utformad dokumentation.

Bakgrund/regelverk (3 h)

 • Provtagningens plats i kvalitets kedjan
 • Miljöbalken med följd dokument
 • Verksamhetsutövarens egenkontroll
 • Ansvar, kvalitet och kontroll
 • Övningsuppgift

Flödesmätning (5 h)

 • Mätmetoder
 • Rutiner för flödesmätning
 • Felkällor, noggrannhet
 • Flödesmätningsutrustning
 • Journal flödesmätning
 • Övningsuppgift

Provtagning (5 h)

 • Provtagningsmetoder
 • Provtagningsrutiner
 • Felkällor, noggrannhet
 • Provtagningsutrustning
 • Checklista — provtagning och provhantering
 • Övningsuppgift

Kursprov (1 h)
• Löses med hjälp av kurskompendium

Datum och Tider
20:e februari: 8:00 – 16:00
21:a februari: 8:00 – 14:30

Ort & Plats
Piteå, Hotell Kust och Spa

Pris
Kursavgift: 9 900 Sek
Konferensavgift: 1 500 Sek

Sista anmälan
Kursen genomförs om vi har minst 6 deltagare. Maxantal är 15 personer. Priserna är exklusive moms.  Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag 6:e februari.

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Caroline Nordh

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 073-630 83 46

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.