Projektmetodik

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

0,00 kr
Boka nu

Evenemangstyp

Innehåll

Det handlar till stor del om ett metodiskt arbetssätt, en skarp verktygslåda, ordning och reda och en god portion vanligt sunt bondförnuft.  Här erbjuder vi en kurs i projektledning, med fokus på metodik, som är mycket praktiskt inriktad. Korta teoriavsnitt varvas med diskussioner och många praktiska övningar utifrån fall Projektmodellen som används är en förenklad modell som finns i ISO-standarderna för projekt.

Under kursen går ni igenom:
Projekt som arbetsform
Processer, faser och beslutspunkter
Projektplanering
Genomförande
Avslutning
Effekthemtagning

Mål och syfte
Få förståelse för ett projekts olika roller och vad alla dessa behöver bidra med för att projektet ska kunna genomföras effektivt.
Få kunskap om de vanligaste fallgroparna och lär dig identifiera möjligheter, potentiella risker och problem i ett så tidigt skede som möjligt.
Få verktyg och metoder för att säkerställa att projektet når uppsatta mål och lär dig från grunden hur du förbereder, genomför och avslutar ett projekt.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ansvarar för tillfälliga korta eller längre projekt parallellt med ditt vanliga arbete. Men även till andra som arbetar i eller med projekt.

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson

KOMPETENSRÅDGIVARE
Mobil: 070-664 84 70
helena.strand@kompetenslaget.se

Bokningar

Biljetter

1

Registreringsinformation

Bokningssammanfattning

1
x Standardbiljett
0,00 kr
Totalpris
0,00 kr

Bokningsbekräftelse