Livsmedelshygien och provtagning dricksvatten

När

21-02-11 till 21-02-12    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Kiruna
Kiruna

Evenemangstyp

Innehåll

Kursen består av:

  • Provtagning-Rå och dricksvatten:
    Bakgrund, Representativitet, Kylkedjan, Provhantering, Provtagningsteknik.
  • Livsmedelshygien – Vattenverkspersonal, Distributionsnät:
    Bakgrund, Kvalitetskrav, Livsmedelshygien, Utbrott i vattenförsörjningen, Nödvattenförsörjning, Genomgång av några rutiner.

Kursen avslutas med ett enklare kursprov och deltagarna erhåller ett diplom som blir beställarens kvitto på genomförd utbildning

Mål och syfte

Kursens övergripande målsättning är att öka förståelsen och nödvändigheten av:

  • Korrekt utförd provtagning, vilket är en förutsättning för att upprätthålla en hög nivå på dricksvattensäkerheten.
  • Goda hygienrutiner i samband med arbete i vatten-verket, så att dricksvatten som slutligen når människor är hälsosamt och rent.
  • Goda hygienrutiner i samband med arbete i och på distributionsnätet så att dricksvatten som slutligen når människor är hälsosamt och rent.

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig mot personal som arbetar i vattenverk (produktion),  undersöker rå- och dricksvattenkvalitet genom olika typer av provtagningsförfarande, entreprenörer som arbetar i beställarens livsmedelslokaler (vattenverk, pumpstationer, ledningsnät, rörnät, reservoarer, byter vattenmätare mm.)

Datum
11 och 12 februari 2021

Omfattning
1,5 dag

Ort
Kiruna

Pris
8 900 sek
Konferens  1 400 sek

Sista anmälan
En månad innan kursstart

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson 

MONICA JOHANSSON

Monica Johansson

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-517 25 70

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.