Ledarskap i projekt

Ledarskap i projekt

När

Att bli bekräftad.    

Var

Luleå
Luleå

Evenemangstyp

Innehåll
Vår projektledarskapsutbildning handlar om att hantera projektmedlemmarna på ett sätt som optimerar deras prestationer och hur du snabbt får ett fungerande samarbete där alla har ett tydligt ansvar och uppgifter som tar er mot det gemensamma målet.

Det handlar också om hur du ser till att du har de rätta förutsättningarna för att kunna fatta bättre beslut. Projektledarskap ger bättre beslut, effektivare team och kostnadseffektivare projekt.

Syfte
Få verktyg och metoder för att utveckla ditt ledarskap som projektledare, driva och motivera projektdeltagarna och hantera konflikter.
Få kunskap om vilket ledarskap som passar i olika faser och grupper, få ökad självinsikt om hur dina beteenden tolkas och påverkar gruppen.
Lär dig ta tillvara på olikheterna och se allas styrkor och leda projektmedlemmar med olika erfarenheter och drivkrafter.
Lära dig hur du under stress kan fatta bättre beslut och hur man ska ge och ta feedback

Kursinnehåll

Leda som projektledare
Effektivt ledarskap
Personlig utveckling
Motivation och drivkrafter
Effektiva samtal/möten
Konflikter
Stresshantering

Omfattning
2 heldagar

Målgrupp

Projektledare med erfarenhet

Datum och ort

11-12 juni 2018, Luleå

Kursdatum:

2018-06-11

2018-06-12

Kursort:

Luleå

Pris:

Er investering är 9 500 SEK/ deltagare
Dagskonferens tillkommer med 1500 SEK/deltagare
Max antal är 15 deltagare. Priserna är exklusive moms.
Anmälan är bindande.

Sista anmälan:

2018-06-01

 

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Nina Bladh

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-553 78 07

2018-12-13T16:40:25+01:00

Ledarskap i projekt

Ledarskap i projekt

När

Att bli bekräftad.    

Var

Luleå
Luleå

Evenemangstyp

Innehåll
Vår projektledarskapsutbildning handlar om att hantera projektmedlemmarna på ett sätt som optimerar deras prestationer och hur du snabbt får ett fungerande samarbete där alla har ett tydligt ansvar och uppgifter som tar er mot det gemensamma målet.

Det handlar också om hur du ser till att du har de rätta förutsättningarna för att kunna fatta bättre beslut. Projektledarskap ger bättre beslut, effektivare team och kostnadseffektivare projekt.

Syfte
Få verktyg och metoder för att utveckla ditt ledarskap som projektledare, driva och motivera projektdeltagarna och hantera konflikter.
Få kunskap om vilket ledarskap som passar i olika faser och grupper, få ökad självinsikt om hur dina beteenden tolkas och påverkar gruppen.
Lär dig ta tillvara på olikheterna och se allas styrkor och leda projektmedlemmar med olika erfarenheter och drivkrafter.
Lära dig hur du under stress kan fatta bättre beslut och hur man ska ge och ta feedback

Kursinnehåll

Leda som projektledare
Effektivt ledarskap
Personlig utveckling
Motivation och drivkrafter
Effektiva samtal/möten
Konflikter
Stresshantering

Omfattning
2 heldagar

Målgrupp

Projektledare med erfarenhet

Datum och ort

11-12 juni 2018, Luleå

Kursdatum:

2018-06-11

2018-06-12

Kursort:

Luleå

Pris:

Er investering är 9 500 SEK/ deltagare
Dagskonferens tillkommer med 1500 SEK/deltagare
Max antal är 15 deltagare. Priserna är exklusive moms.
Anmälan är bindande.

Sista anmälan:

2018-06-01

 

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Nina Bladh

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-553 78 07

2019-02-04T14:43:47+01:00
Till toppen