Grundläggande projektledning

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

Bokning stängd

Var

Umeå
Umeå

Evenemangstyp

Innehåll

Projektledarskap handlar om att leda och styra projekt för bättre beslut , effektivare team och kostnadseffektivare projekt. Hur du på ett smart sätt snabbt får ett fungerande samarbete där alla har ett tydligt ansvar och uppgifter som tar e mot det gemensamma målet.

Leda som projektledare
Motivation och drivkrafter
Effektiva samtal/möten
Projekt som arbetsform
Processer, faser och beslutspunkter
Projektplanering
Genomförande
Avslutning

Mål och syfte
Få förståelse hur du behöver involvera kunden, styrgruppen och projektmedlemmar och vad alla dessa behöver bidra med för att projektet ska kunna genomföras effektivt.
Få kunskap om de vanligaste fallgroparna och lära dig identifiera potentiella risker och problem i ett så tidigt skede som möjligt.
Få verktyg och metoder för att säkerställa att projektet når uppsatta mål och lära dig från grunden hur du förbereder, genomför och avslutar ett projekt.
Få verktyg och metoder för att utveckla ditt ledarskap som projektledare, driva och motivera projektdeltagarna och hantera konflikter.

Målgrupp
Projektledare, samordnare, koordinatorer.

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Datum
Ej datumsatt ännu, anmäl gärna ditt intresse

Ort
Umeå

Pris
Kurs 14 995 SEK/deltagare
Konferens 1 950 SEK/deltagare

Kontaktperson

PETER STRAND

Louise Karlsson

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 0730-81 81 29

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.