Grundläggande arbetsmiljöutbildning

När

20-02-17 till 20-02-18    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Kiruna
Kiruna

Evenemangstyp

Innehåll
Utbildningen ger dig grundläggande arbetsmiljökunskap om lagar, regelverk och föreskrifter med fokus på hur vi praktiskt kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och
social arbetsmiljö. Föreläsning varvas med teori, fallövningar och enkla användarvänliga metoder och verktyg, exempelvis:
Hur görs en riskbedömning, åtgärder och handlingsplan
Hur kan man utreda tillbud och olyckor?
Hur kommunicerar vi hållbart och förbättra samverkan?
Hur hanterar och förebygger vi ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling?

Mål och syfte
Efter kursens skall du kunna läsa och förstå Arbetsmiljölagen med dess förordningar och föreskrifter samt kunna hantera arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Du ska även kunna göra riskbedömningar, leda skyddsronder och upprätta arbetsmiljöplaner.

Målgrupp
Alla chefer, arbetsledare och skyddsombud behöver enligt gällande arbetsmiljölagstiftning i Sverige särskilda kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Vi kan nu erbjuda en allomfattande utbildning med fokus på just detta.

Datum
17-18 februari 2020

Ort
Kiruna

Pris
Kurs 8 900 SEK/deltagare
Konferens 1 500 SEK/deltagare

Sista anmälningsdatum
3 februari

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson

MONICA BJÖRNSTRÖM

Agneta Björnström

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 076-844 99 16

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.