Entreprenadjuridik webbutbildning

När

24-03-05 till 24-03-06    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Online
Online, i din dator

Evenemangstyp

Innehåll
I de flesta upphandlingar finns hänvisningar till ”Allmänna bestämmelser” AB 04 och ABT 06. Att känna till branschens juridiska regelverk, d v s våra rättigheter och skyldigheter, våra leveransbestämmelser och olika entreprenad- och ersättningsformer är ett måste. Har vi de rätta kunskaperna kan vi gardera oss och vi har också större förutsättningar att ta hem jobben.

Allmän avtalsrätt
Genomgång av AB 04 där bland annat följande moment ingår
Entreprenadformer
Omfattning av entreprenörens åtagande
Hantering av ÄTA-arbeten
Ansvarsfrågor
Tid
Hantering av formalia
Ekonomi
Genomgång av det som särskiljer ABT 06 från AB 04
Aktuella rättsfall

AB 04 och ABT 06 ingår i kursen

Syfte och mål
Du vet vilka parternas rättigheter och skyldigheter i ett normalt entreprenadavtal är.

Målgrupp
Du som behöver en grundläggande kunskap i entreprenadjuridik.

Pris
Kursavgift 11 900 SEK/deltagare

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.