Entreprenadjuridik grund

När

23-09-12 till 23-09-13    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Umeå
Umeå

Evenemangstyp

Innehåll
I de flesta upphandlingar finns hänvisningar till ”Allmänna bestämmelser” AB och ABT. Att känna till branschens juridiska regelverk, d v s våra rättigheter och skyldigheter, våra leveransbestämmelser och olika entreprenad- och ersättningsformer är ett måste. Har vi de rätta kunskaperna kan vi gardera oss och vi har också större förutsättningar att ta hem jobben.

• Allmän avtalsrätt
• Genomgång av AB 04 där bland annat följande moment ingår
– Entreprenadformer
– Omfattning av entreprenörens åtagande
– Hantering av ÄTA-arbeten
– Ansvarsfrågor
– Hantering av formalia
• Genomgång av det som särskiljer ABT 06 från AB 04
• Aktuella rättsfall
• Gruppövningar

Syfte och mål
Syftet med kursen är att lära sig vilka entreprenörens rättigheter och skyldigheter i ett normalt entreprenadavtal är.

Målgrupp
Du som behöver en grundläggande kunskap i entreprenadjuridik.

Förkunskaper
Grundläggande kännedom från entreprenadarbeten

Antal platser
16

Plats
Hotel Botnia i Umeå

Datum
12-13 september 2023

Sista anmälningsdag
 4 september 2023

Pris
Ordinarie pris: 9 900 SEK/deltagare
+ konferensavgift 950 kr/deltagare

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.