Entreprenadjuridik

När

20-12-17 till 20-12-18    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Online
Online, Online

Evenemangstyp

Innehåll
I de flesta upphandlingar finns hänvisningar till ”Allmänna bestämmelser” AB 04 och ABT 06. Att känna till branschens juridiska regelverk, d v s våra rättigheter och skyldigheter, våra leveransbestämmelser och olika entreprenad- och ersättningsformer är ett måste. Har vi de rätta kunskaperna kan vi gardera oss och vi har också större förutsättningar att ta hem jobben.

Allmän avtalsrätt
Genomgång av AB 04 där bland annat följande moment ingår
Entreprenadformer
Omfattning av entreprenörens åtagande
Hantering av ÄTA-arbeten
Ansvarsfrågor
Tid
Hantering av formalia
Ekonomi
Genomgång av det som särskiljer ABT 06 från AB 04
Aktuella rättsfall

AB 04 och ABT 06 ingår i kursen

Syfte och mål
Du vet vilka parternas rättigheter och skyldigheter i ett normalt entreprenadavtal är.

Målgrupp
Du som behöver en grundläggande kunskap i entreprenadjuridik.

Datum
17-18 dec 2020

Ort
Online

Pris
Kursavgift 9 900 SEK/deltagare

Sista anmälan
10 dec 2020

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Nina Bladh

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-553 78 07

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.