Brandskydd

När

Att bli bekräftad.    

Bokningar

Bokning stängd

Var

Skellefteå
Kanalgatan 75, Skellefteå

Evenemangstyp

Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Innehåll

– Kännedom om ”Lagen om skydd mot olyckor”
– Grundläggande brandkunskap
– Kännedom om vanliga brandrisker
– Kunskap om ett riktigt beteende vid utrymning
– Praktisk släckövning

Syfte
– Ett snabbt ingripande när branden är liten sparar stora pengar och förhindrar mänskligt lidande.
– Ett korrekt agerande är avgörande för vilka konsekvenser branden får.

Mål
– Deltagaren ska känna trygghet att agera vid en brand.
– Öka medvetenhet om brandrisker och hur de ska åtgärdas.

Målgrupp
Personal inom ett företag, en organisation, förening eller fastighetsägare, fastighetsskötare.

Kontaktperson

Kontakta Kompetenslaget: Nina Bladh

Gabriella Moritz

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 070-621 35 35

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.