BAS P/U - Byggarbetsmiljösamordnare

När

19-12-04 till 19-12-05    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Var

Kiruna
Kiruna

Evenemangstyp

Innehåll
Kursen ger dig kunskaper om Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, AML, ansvar och befogenheter, uppgiftsfördelning, straffansvar, sanktionsavgifter, systematiskt arbetsmiljöarbete, utforma arbetsplatser, hälsorisker, AMP, Arbetsuppgifter BAS P/U, riskanalyser och utredning olycksfall. I kurspärm finns de vanligaste mallarna samt de vanligaste AFS som normalt berörs för byggnadsarbete. Kursen avslutas med ett prov.

Mål och syfte
Efter kursens skall du kunna läsa och förstå Arbetsmiljölagen med dess förordningar och föreskrifter, samt kunna hantera arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Du ska även kunna göra riskbedömningar, leda skyddsrond och upprätta en arbetsmiljöplan.

Målgrupp
Kursen är avsedd för dig som hanterar arbetsmiljöfrågor vid planering- och projekteringsskedet (BAS-P), samt för dig som samordnar arbetarskyddet av bygg- och anläggningsobjekt under utförandet (BAS-U). Kursen är lämplig för chefer/arbetsledare, projektledare, projektörer, inköpare, skyddsombud, huvudskyddsombud, arbetsmiljöansvariga m fl.

Datum
4-5 december 2019

Ort
Kiruna

Pris
Kurs 8 900 SEK/deltagare
Konferens 1 500 SEK/deltagare

Sista anmälningsdag
31 oktober 2019

Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram eller ställas in.

Kontaktperson

MONICA BJÖRNSTRÖM

Agneta Björnström

KOMPETENSRÅDGIVARE
Kompetenslaget
Mobil: 076-844 99 16

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.